Az aljegyző irányítása alatt működő Jogi és Szervezési Osztály a következő feladatkörökkel rendelkezik:

- Az önkormányzat és a hivatal részére koordinációs, jogi, szakértői, protokolláris, képviseleti, szervező feladatokat lát el, a hivatalvezetés által megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a döntéseket előkészíti, végrehajtásukban közreműködik.

- Ellátja az önkormányzati bérlakásokkal, garzonlakásokkal kapcsolatos ügyeket.

- Hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokat végez és koordinál.

- Közreműködik az önkormányzatot érintő, egyes szervezeti egységek pályázat készítési tevékenységében.

- Szervezi a lakossággal, sajtóval való kapcsolattartást, valamint a város, az önkormányzat és a hivatal médiával kapcsolatos tevékenységét, felügyelve a város honlapját is.

- Kapcsolatot tart a képviselőkkel, az önkormányzati intézményekkel, társaságokkal, sajtóval, civil szervezetekkel, idegenforgalmi tevékenységet végző önkormányzati és más intézményekkel.

- Kiemelt jelentőségű közművelődési, kulturális és sportügyi feladatok ellátásában vesz részt.

- Koordinálja a nemzetközi - és testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatokat.

- Közreműködik a polgármesteri hatáskörbe tartozó támogatásokkal kapcsolatos ügyek előkészítésében és végrehajtásában.

- Az önkormányzati rendeletek nyilvántartásáról, közzétételéről és kihirdetéséről gondoskodik.

- A képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos feladatokat teljesíti.

- Szükség szerint ellátja az önkormányzat és a hivatal jogi képviseletét.

- Az önkormányzat és a hivatal szerződéseinek elkészítését intézi.

- Előkészíti és végrehajtja az önkormányzati vagyonhasznosítással, vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint az önkormányzati és a hivatali szerződéseket.

- Az önkormányzati ingatlanok eladásával, bérbeadásával, fenntartásával és kezelésével kapcsolatos tevékenységeket végez.

- A külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyeket bonyolít.

- A társasházakkal kapcsolatos ügyek intézésében az önkormányzat képviseletét és törvényességi felügyeletét látja el.

- Választásokkal, népszavazással kapcsolatos ügyeket intéz.

- Bonyolítja a polgármester, jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs és szervezési feladatokat.

- A hivatal és az önkormányzati intézmények személyzeti ügyei ellátásához szükséges feladatokat teljesíti.

- Rendezi a központi iktatási, irattári, valamint postázási ügyeket.

Ügyfélfogadás:

  • Lakásügyekkel kapcsolatos ügyintézés:
    • kedd 800 – 1200 óra között
    • csütörtök 1300 – 1600 óra között
    • Tel.: 06 84/504-244
    • E-mail: deli.orsolya@siofok.hu