2016. évi költségvetési rendelet

2017. évi költségvetési rendelet

2018. évi költségvetési rendelet

2019. évi költségvetési rendelet

2020. évi költségvetési rendelet

2021. évi költségvetési rendelet

2022. évi költségvetési rendelet

2023. évi költségvetési rendelet

2024. évi költségvetési rendelet

A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A helyi autóbusz-közlekedés díjáról

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

A közművelődésről

A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

A Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

A közterületek filmforgatási célú használatáról

A közterületek használatáról - 2024. augusztus 1-jétől hatályos

2024. július 31-ig hatályos közterület-használatról szóló rendelet

A köztisztaság fenntartásáról

A parkolás és a várakozás rendjéről

A Siófoki KÖH állományát megillető juttatásokról

A születési támogatásról

A távhőszolgáltatásról

A településkép védelméről

A víz- és csatornadíjak áthárításáról

A zöldfelület-gazdálkodásról

Anyakönyvi eseményekről és díjaikról

Az államháztartáson kívüli forrásátadás és forrásátvétel szabályairól

Az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről - hatályos: 2024. május 2-ától

A Kúria Önkormányzati Tanácsának az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos határozata

Balaton-meder használatáról

Bogdán László roma ösztöndíjról

Bursa Hungarica rendelet

Civilrendelet

Egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet

Éjszakai szeszesital árusításról

Elektromos szabadidős eszközök használatának szabályozása

Helyi adórendelet

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ, SZAT, TSZT)

Helyi népszavazásról

Helyi zaj- és rezgésvédelemről

Hivatalos külföldi kiküldetésekről

HPV elleni védőoltásról

Kiadások készpénzben történő teljesítéséről

Környezetvédelmi alap

Közterületek elnevezésének szabályairól

Közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról

Lakbérek megállapításáról

Lakhatás önkormányzati támogatásáról

Mérlegek tartalmának meghatározásáról

Nem közművel begyűjtött háztartási szennyvízről

Névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól és a díjaikról

Önkormányzati biztos kirendeléséről

Önkormányzati címer és zászlóhasználatról

Önkormányzati lakások elidegenítéséről

Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről

Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre járművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről

Ösztöndíj rendelet (tanulmányi ösztöndíj, szakképzési ösztöndíj, tanulmányi verseny jutalmazása)

Parkolóhely létesítéséről

Prostitúció kezelésének szabályairól

Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 11/2020.(III.30.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje felvételi körzetei

Sportrendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a bölcsődéskorú gyermeket nevelő családok támogatásáról

Talajterhelési díjról

Településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól

Települési támogatásokról

Temető rendelet

Természetvédelmi területté nyilvánításról

Vagyonrendelet

Varga Imre Művészeti Ösztöndíjról