Adóhivatal:


Ellátja a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal, talajterhelési díjjal, államigazgatási eljárási illetékkel, gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat:
Ezen feladatokon belül elvégzi az alábbi munkafolyamatokat:

 • előkészíti a központi adójogszabály változásokból, illetve Képviselő-testületi döntésből eredő helyi adó rendeletalkotást vagy módosítást,
 • az adózók részére tájékoztatást nyújt kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében a jogszabályok előírásairól,
 • biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a bejelentési, - bevallási, - adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
 • feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás-bejelentéseket, a bevallásokat, a hatósági adatszolgáltatás adatait,
 • adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki, végzi az adók beszedését, behajtását, ellenőrzését,
 • alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot szab ki,
 • adókötelezettség megállapításához adatot gyűjt, tájékoztatást kér, a társszervezetekkel kapcsolatot tart,
 • ellátja az adó-, a késedelmi pótlék-, a bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá a fizetési könnyítés engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,
 • adó- és értékbizonyítványt, vagyoni bizonyítványt, továbbá hatósági bizonyítványt állít ki,
 • ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával, kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
 • az adóbeszedési számlákról, a pótlék-, a bírság-, az egyéb bevételek-, az idegen bevételek elszámolási-, valamint az államigazgatási eljárási illeték beszedési számlákról számlakivonat nyilvántartást vezet,
 • a végrehajtási eljárás során végrehajtási cselekményeket foganatosít,
 • ellátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.