A Főépítészi Iroda a főépítészi feladatkörében a főépítész és főépítészi referensek útján látja el feladatait.

A Főépítészi Iroda általános feladatai:

  • Településrendezési feladatok
  • Egyedi építési ügyekkel, településképi véleményezéssel és településképi bejelentéssel kapcsolatos feladatok
  • Helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
  • Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), Településképi rendelet (TKR), Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatok
  • Szakmai konzultáció biztosítása a tervezők és építtetők számára
  • hatósági bizonyítványt állít ki a 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet 48. §  alapján

Intézhető ügytípusok:

  • településképi véleményezési eljárás lefolytatása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást megelőzően,
  • településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések, rendeltetésmódosítások és a rendeltetési egységek számának változása tekintetében,
  • településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció minden egyszerűsített bejelentés alapján végezhető építési tevékenység, valamint a településképi értelemben meghatározó és kiemelt jelentőségű területeken végzett településképet érintő építési tevékenység megkezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles, vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység
  • a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása

Ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján:

kedd 800 – 1200 óra között 1300 – 1600 óra között

csütörtök 800 – 1200 óra között 1300 – 1600 óra között

 

A Főépítészi Iroda indexképét a www.bing.com grafikus művészet eszköze hozta létre.