Siófok Város Önkormányzata 2021. január 21. napon, megteremtette annak lehetőségét, hogy „Siófok Város Önkormányzatának Építészeti-műszaki Tervtanácsa” elnevezéssel tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) hozzon létre, a helyi épített környezet, illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének, magas színvonalának elősegítése érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre juttatása céljából.

A Tervtanács 2021. május 26. napon Ügyrendjének elfogadásával megalakult. E határnaptól a településképi vélemény megalapozásának a módja a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.30) önkormányzati rendelet 9. melléklete szerint tervtanács közreműködésével történik.

A Tervtanács elé kerülő kérelmeket a főépítésszel – a Siófok Város Önkormányzat Építészeti-műszaki Tervtanácsának létrehozásáról és működési rendjéről szóló 2/2021. (I. 21.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint – szakmai konzultáció keretében előzetesen egyeztetni kell.

A Tervtanács üléseit általános esetben havonta egy alkalommal (minden hónap második szerdáján) tartja. Tervtanács elé benyújtandó kérelmet és valamennyi dokumentációt a tervtanácsi ülést megelőző legalább nyolc naptári nappal korábban, egy példányt papír alapon és elektronikus úton is megküldve köteles beadni a főépítész számára. Településképi véleményezési eljárás kezdeményezése ÉTDR-en csak a tervtanácsi szakmai vélemény megszerzését követően van mód.

 

Letölthető dokumentumok:

ügyrend

tervtanácsi adatlap