Kenedy Ferenc

1912. szeptember 12-én született Tapolcán. 1947-ben került Siófokra, majd 1948-ban matematika-fizika-kémia szakon tanári oklevelet szerzett. Közel 20 éven át volt a szakmunkás iskolák igazgatója.
Iskolaszervezői, igazgatói tevékenysége mellett jelentős részt vállalt a közélet különböző területein. Köztiszteletnek örvendett mint pedagógus és mint helytörténeti kutató, munkássága összenőtt a város életével. Helytörténeti tevékenysége teljes intenzitással a nyugdíjazását követően indult el. Ugyanebben az időben megbízták a Vízügyi Múzeum vezetésére. Elismerései: Tűzrendészeti Érdemérem aranyfokozata, Kiváló Tanár, Tegyünk többet Somogyért, Siófokért emlékérem

Kenedy Ferencet minden Siófokot szerető polgár példaképének tekintheti, aki kitartó szorgalommal és nagy-nagy szeretettel dolgozza fel Siófok város történetét az utókor számára, gyűjteményét pedig Siófok városának ajánlotta fel.
Siófok város Képviselőtestülete elévülhetetlen érdemeire tekintettel életműve elismeréseként Siófok Város Díszpolgára kitüntetést adományozta részére 1992-ben.

Kenedy Ferenc 1993. március 29-én hunyt el.