Padragon született 1944. november 27-én. Budapesten, a Református Teológiai Akadémián 1968-ban szerezte lelkészi diplomáját. Több dunántúli gyülekezetben végzett szolgálat után 1983-tól Siófokon folytatta lelkészi hivatását.

Lelkészi tevékenysége, és odaadó embersége nyomán a templomba járó hívek száma 1992-re megduplázódott, így szükségessé vált egy új templom építése. Ekkor tették le az új, jelenlegi református templom alapkövét, amelyet 1994-ben szenteltek fel.

Császár Levente családjával együtt támogatója, és résztvevője a város kulturális és sport életének. Nemzeti és egyházi ünnepeken a hívek szolgálatán keresztül a test épülésén, a lelki béke megteremtésén dolgozott. Siófoktól 2004-ben Pro Urbe díjat kapott, majd 2007-ben a református hívek szolgálatában végzett kiemelkedő lelkészi, közéleti, templomépítő tevékenységéért Siófok Város Díszpolgára címet adományozott számára a város.

Huszonöt évnyi szolgálat után, 2007. június 30-án vonult nyugdíjba. Ugyanebben az évben a Dunántúli Református Egyházkerület Pro Pannonia Reformata díjjal tüntette ki.