Siófoki Római Katolikus Egyházközségek

A város neve Fuk alakban már 1055-ben a tihanyi apátság alapítólevelében előfordult. A város területén a középkorban hét falu létezéséről tudunk. Itt állomásozott a török sereg balatoni flottája, amely mindent elpusztított a vidéken. A veszprémi káptalan telepesekkel népesítette be az egykor virágzó Fokot. A középkori templom helyén 1700 körül szerény kápolnát emeltek. Plébániáját 1711-ben állították vissza. A barokk plébániatemplom 1737-ben épült Szűz Mária Szeplőtlen Fogantatásának tiszteletére. 1885-ban kezdte el a veszprémi káptalan a telkek parcellázását. A rohamosan fejlődő fürdőhely szükségessé tette egy új, nagyobb templom építését. A régi barokk templomot, amely a Fő utcával párhuzamosan állt, a torony kivételével teljesen lebontották, az ennek helyére épült mai neoromán templomot 1904. július 03-án Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelte föl Báró Hornig Károly veszprémi püspök.

A plébánia területéhez a Fő utca plébániatemplomon kívül további négy templom tartozik: az 1995-ben Szent Lőrinc tiszteletére emelt Szépvölgyi utcai templom; a Darnay téren álló Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére felszentelt templom; a széplaki városrészben álló, 1942-ben épített Szent Anna kápolna és a Törekiben Szent Péter és Pál tiszteletére 1990-ben emelt templom.

A plébánia, a város területén a rászorulók szolgálatában jelentős segítséget nyújtanak a Ferences Szegénygondozó Nővérek. Rendházuk a Kele utcában található.

Plébános: Tomanek Péter

 

Káplán: Fejes János

A szentmisék rendje elérhető: https://siofoki-romai-katolikus-plebania.webnode.hu/miserend/

A plébánia elérhetőségei megtalálhatóak a https://siofoki-romai-katolikus-plebania.webnode.hu/kapcsolat2/ internetes oldalon.

További információk érhetők el a plébánia facebook oldalán: Sarlós Boldogasszony Plébánia – Siófok.