Belvárosi református gyülekezet

 Belvárosi református gyülekezet

A Siófoki Református Egyház igen „fiatal”. A XIX. század második felétől a siófoki reformátusok Balatonkilitibe jártak át istentiszteletre, majd 1921-től hivatalosan is a Kiliti Református Egyháznak lett a fiókegyháza. Miután 1923-ban felavatták imaházunkat, a mindenkori Kiliti lelkipásztorok szolgálatával zajlott a hitélet egészen 1948-ig, mikor is Egri Ervin lelkipásztor és Morvay György gondnok vezetésével megalakult az önálló egyházközség. 1985-től Császár Levente vette át a gyülekezet pásztorolását. A 80-as évek második felében a gyülekezet lélekszáma megnövekedett, az imaházát kezdte kinőni. Siófok a Balaton déli partjának fontos idegenforgalmi központjává vált, melyet felkerestek az ország minden részéből idelátogató vendégek bel- és külföldről egyaránt. A gyülekezet közössége 1991-ben úgy határozott, hogy egy új templomot építenek. A gyülekezet sokat köszönhet hűséges gondnokának, Pataki Gézának, aki a munkálatok oroszlánrészét vállalva szervezte meg a munkálatokat. Elkezdődött az adományok gyűjtése és 1992. október 9-én megtörtént a templom alapkövének letétele, majd utána két évre 1994. szeptember 3-án a templom felszentelése. 2007-től Bartha Béla és Bartháné Tatár Imola lelkipásztorok végzik a szolgálatot. Jelenleg közel kétezer református tartozik gyülekezethez, ebből közel fél ezren részt vállalnak a gyülekezet terheiben. Templomlátogatók száma vasárnaponként 100-150 közt van, ünnepeken 200-250-en vesznek részt úrvacsorás istentiszteleteinken. A bibliaórákat 20-30 gyülekezeti tag látogatja. Szeptembertől-júniusig minden hónap utolsó vasárnapján a hittanosok részére családos istentiszteletet tartanak, melyeken gitáros ifjúsági énekekkel, versekkel, rövid színdarabokkal teszik színesebbé a szolgálatot. Szeretettel várnak mindenkit gyülekezeti alkalmakra!

Gyülekezeti alkalmak:

Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától, minden hónap utolsó péntekjén 10.00 órától a Korányi Sándor utcai Gondozási Központban

Gyermek istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

Bibliaóra: októbertől-húsvétig minden hétfőn 16.00 órától

Ifjúsági alkalom: októbertől-júniusig minden hónap utolsó szombatján 18.00 órától (kérjük figyelni a templomi hirdetéseket)

Hittanok: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken a város három általános iskolájában órarendben 1-8. osztályokban 21 csoportban 140 gyereknek.

Lelkészi Hivatal címe: 8600 Siófok, Újpiac tér 1.