Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja

2016. január 1-től jelentős változások léptek érvénybe a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében. Ezzel egy időben 2 új szakmai egység jött létre:

1. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Működési területe Siófok, Siójut, Balatonvilágos települések. A szolgálat célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

2. Család–és Gyermekjóléti Központ

A Siófoki Járás területét átfogóan működik. A központ munkatársa a hatósági tevékenységhez kapcsolódó, illetve egyéb speciális feladatai ellátása során jelenik meg a járás illetékességi területéhez tartozó településeken.

Az intézmény fenntartója Siófok Város Önkormányzata. A Központ integrált Siófok Város Gondozási Központjával, melynek vezetője Sárváriné Vörös Viktória