Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium

Siófoki Perczel Mór Gimnázium és Kollégium

Az iskola rövid története

Iskolánk 1950-ben alakult Siófoki Állami Általános Gimnázium néven.

Ez év szeptemberében indult meg az oktatás 1 osztállyal, 46 tanulóval és 3 tanárral. Éveken keresztül mostoha körülmények között, több épületben folyt a tanítás. A gimnáziumi oktatás mellett 1953-tól 40 éven keresztül levező tagozat is működött.

1954 szeptemberében adták át az iskola új épületét a jelenlegi helyén, 8 tanteremmel, előadótermekkel, tornateremmel, konyhával és ebédlőhelyiséggel.

1956. szeptember 29-én vette fel a gimnázium Perczel Mór nevét.

A hatvanas évek végétől a gimnáziumi oktatást szakközépiskolai és szakiskolai képzés egészítette ki:

1969-1979 valamint 1989-1998 között egészségügyi szakközépiskolai osztály,

1976-1994 között gép- és gyorsíró szakiskolai osztály is az intézmény részét képezte.

Az 1981-1984 közötti időszakban megtörtént a gimnázium épületének részleges felújítása, melynek során az iskola új épületszárnnyal bővült.

Az 1990/1991-es tanévben indult el az 5 éves magyar-német két tanítási nyelvű képzés az előkészítő, nulladik évfolyammal. Ebben az oktatási formában a jó képességű, fejlett anyanyelvi kultúrával és nyelvérzékkel rendelkező diákok magas szintű nyelvi képzésben részesülnek.

1995-tól 2011-ig évfolyamonként 4 osztályban hatféle képzésből választhattak az iskolánkba jelentkező diákok. Az 5 éves két tanítási nyelvű osztály mellett három 4 éves osztály indult: emelt szintű angol-német, illetve matematika-humán tagozat, valamint általános tantervű osztály. Napjainkban a képzési struktúra a változó kor követelményeihez és a gazdasági lehetőségekhez igazodik.

1995-tól napjainkig gimnáziumunk német nyelvi vizsgaközpont, diákjaink DSD vizsgát (Német Nyelvi Diploma) tehetnek, térítésmentesen. 1996-től 2003-ig ÖSD (Osztrák Nyelvi Diploma) nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség volt az iskolában.

1996-tól 2003-ig a gimnázium helyet adott a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola kihelyezett tagozatának, ebben az időszakban az iskola számítógépparkja jelentősen bővült.

1997 nyarán az iskolaépület felújítása és bővítése során, a tetőtér beépítésével és az aula kialakításával új termeket és tágas tereket hoztak létre; ennek eredményeként az oktatás egy épületbe került, és az új létesítmények a tanítás színvonalának emelését tették lehetővé.

1999 és 2007 között az érdeklődő diákok számára a 13. évfolyamon informatikai képzés folyt, mely középfokú számítástechnikai szoftverüzemeltető képzettséget adott.

A gimnázium fenntartója 1999 nyarától a Somogy Megyei Önkormányzat, 2012. január 1-től a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ, 2013. április 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2016. november 30-tól pedig a Siófoki Tankerületi Központ.