Villamos vezetékek biztonsági övezetének gallyazása

2023.11.20. 10:17

Tájékoztató

Az EON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából, a  Presidente OKISZ KFT.  a villamos vezetékek biztonsági övezetének gallyazását kezdi meg 2023. november 20-án Siófok Város közigazgatási területén belül.

Tájékoztatásul a legfontosabb jogszabály:

A villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint:

  • § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is az a) pont af) alpontjában és a b) pontban foglalt eltéréssel - biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:
    • ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,
    • af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

A legkisebb távolságok nyugalomban lévő, zúzmara és jégterhelés nélküli vezetékek és növényzet mellett értendők. Ettől eltérő környezeti hatások esetén a megadott legkisebb távolságokat növelni kell.

  • § (1) A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
    • f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert