Ebek sétáltatására vonatkozó szabályok

2024.03.21. 15:14

Lakossági felhívás az ebek sétáltatására vonatkozó szabályok fokozott betartására

 

Az utóbbi időkben sajnos megszaporodott a közterületen történő kutyasétáltatás során bekövetkező kutyatámadások száma.

Fentiekre tekintettel felhívom a lakosság figyelmét az alábbi jogszabályok betartására:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a értelmében:

 

„(1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

(3) *  Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.”

 

Az említett jogszabályok betartatása és egyben a kutyasétáltatók környezetében élők biztonsága és nyugalma érdekében az illetékes hatóság fokozott ellenőrzése várható.