A Kúria döntötte el a város-kormányhivatal vitát

2024.01.05. 17:09

A Petőfi sétány és környéke üzleteinek éjszakai nyitvatartását szabályozó önkormányzati rendelet túlnyomó részt kiállja a törvényesség próbáját a Kúria múlt év végi határozata szerint.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal fordult a bírói testülethez, annak megállapítását kérve, hogy a rendeletnek gyakorlatilag minden pontja törvénybe ütközik.

A Siófoki Hírek úgy számol a Kúria Önkormányzati Tanácsa határozatának indokolása alapján: a 9 vitatott pontból 2 esetében a kormányhivatalnak, 7 esetében a városnak adott igazat a legfőbb bírói testület.

Ahogyan korábban megírtuk, a 2022. márciusi képviselő-testületi ülésen elfogadott rendelet értelmében éjfél és hajnali négy óra között csak azok a vendéglátó és kereskedelmi egységek tarthatnak nyitva a Petőfi sétányon és környékén, amelyek eleget tesznek a rendeletben részletezett feltételeknek (hangerőszabályozó limiter beépítése, visszaváltható repohár biztosítása, illemhely fenntartása, biztonsági őr alkalmazása, takarítás, erotikus-táncos tevékenység tiltása, stb.). A szabályozás azonban sem a 2022-es, sem a 2023-as nyári szezonban nem tudott hatályba lépni, mert csak azt követően lesz érvényesíthető, amennyiben a kormány hatályon kívül helyezi a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi törvény egy bekezdését.

Arról is írtunk nemrég, hogy törvényességi észrevételeket tett a Somogy Vármegyei Kormányhivatal az új sétányrenddel kapcsolatban; szerintük gyakorlatilag valamennyi pont, mely előírja az üzleteknek, hogy mely esetekben lehetnek nyitva éjfél és hajnali 4 óra között, törvénysértő. A siófoki önkormányzati hivatal jogi véleménye alapján a képviselő-testület ezt egyhangú szavazással nem fogadta el, s a kormányhivatal ezt követően fordult a Kúriához.

A Kúria határozatának indokolása szerint a kormányhivatal indítványa megalapozott az alábbi pontokban:

1. A rendelet alapján nem egyértelmű, hogy az üzleteket mely esetekben jogosult ellenőrizni a közterület-felügyelet és mely esetekben a hivatal ügyintézője;

2. Az a pont, ami előírja a vállalkozásoknak tájékoztatók kihelyezését a szeszes ital közterületi fogyasztásának tilalmáról, párhuzamos szabályozást teremt, ezért törvénysértő.

A Kúria ugyanakkor az alábbi pontokban elutasította a kormányhivatal indítványát:

1. Alkotmánybírósági határozat is leszögezi, hogy „a megfelelően felmért helyi sajátosságok a kereskedelmi tevékenység korlátozásának többféle módjára is okot adhatnak”. A siófoki önkormányzat jogosan és helyesen érvényesítette a helyi sajátosságokat a rendelet megalkotásakor (éjszakai szórakozóhelyek zajkibocsátása, közegészségügyi, köztisztasági problémák, stb.) közérdekből, megelőzési céllal, a területen lakók és szórakozni vágyók érdekeinek érvényesülése végett;

2. A rendelet nem az előírt zajhatárértéket szigorítja, hanem ennek fizikai túllépését akadályozó feltételt határoz meg azon üzletek számára, melyek éjfél és hajnali négy között is nyitva szeretnének tartani, vagyis ezt nem írja elő kötelező jelleggel minden üzlet számára;

3. Nem ütközik jogszabályba a vendéglátó egységek számára annak előírása sem, hogy megfelelő számú illemhelyet kell biztosítaniuk, különös tekintettel arra, hogy a nyári időszakra kialakított teraszok jelentősen megnövelik a vendégek összlétszámát;

4. Biztonsági őr alkalmazásának előírása sem sérti a törvényt, mert ezt sem írja elő kötelező jelleggel és fő célja a közterületi alkoholfogyasztási tilalom érvényre juttatása;

5. Többször használatos, úgynevezett repoharak használatára kötelezés sem sért semmilyen szabályozást, sőt, a Kúria indokolása szerint célkitűzése – a parti szórakozónegyed köztisztasági helyzetének javítása – hazai és uniós elvárásokhoz is illeszkedik;

6. Közterületről látható módon erotikus táncos tevékenység tiltása a kormányhivatal szerint nem egyértelmű, a Kúria álláspontja azonban az, hogy egyértelműen érthető mind az üzletek tulajdonosai, mind a vendégek számára, továbbá a szabályozás a helyi sajátosságoknak megfelelően szintén megelőző jellegű, figyelemmel van a kiskorúak fejlődési igényeire is;

7. A Kúria rendben lévőnek találta az üzletek előtti járdaszakasz napi takarítási kötelezettségére vonatkozó szabályozást is.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa összességében megállapítja: a siófoki rendelet nem az általános nyitvatartást szabályozza, hanem az éjszakai nyitvatartást köti feltételekhez; a szabályozás nem diszkriminatív, arányos és csak a kívánt cél eléréséhez szükséges mértékű korlátozásokat tartalmaz.

...

 

Fotók:

A Petőfi sétány most - és a nyári szezonban.