ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT TELEPÜLÉSI HULLADÉK HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉSÉT, SZÁLLÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ GÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RÉSZÉRE KEHOP-3.1.1-17-2019-00003

Pályázat részletei 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Siófok város közigazgatási területén, tekintettel a város kiemelkedő turisztikai jelentőségére, egész évben, de különösen nyári időszakban jelentősen megnövekszik a szállítandó hulladék mennyisége. A számos folyamatban lévő és tervezett beruházás eredményeképpen a jövőben keletkező még több hulladék indokolttá teszi a járatszámok bővítését.

A projekt keretében Siófok város közigazgatási területén kerül fejlesztésre a települési szilárd hulladék gyűjtési és szállítási infrastruktúrája, miáltal magasabb hatékonysággal, magasabb színvonalon lehet ellátni.

A fejlesztés eredményeként megvalósul maximum 5 db hulladékszállító gépjármű beszerzése, és a környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, szelektív gyűjtéssel, kapcsolatos szemléletformálás elősegítése. 

A beruházásnak köszönhetően bővül a városban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és – a már meglévő papír-, és műanyag hulladék mellett - kiegészül az üveghulladék begyűjtésével. Ezáltal jelentősen javul a közszolgáltatás minősége.

2023-ban Siófokon számos, a környezetvédelmet érintő szemléletformálással kapcsolatos program, közösségi esemény, rendezvény, aktív közreműködéssel járó pályázati lehetőség, nyereményjáték lesz elérhető, valamennyi korosztály számára.

Az egyes eseményekről a projekt közösségi oldalán, a Szép Tiszta Siófokért elnevezésű Facebook oldalon tájékozódhatnak.