Klasszicizáló késő barokk stílusban, finom részletekkel és arányokkal megépített templom háromszakaszos bejárati homlokzata felett kétemeletes, órapárkányos toronnyal, azon hegyes gúlasisakkal.

Háromboltszakaszos hajója, félköríves szentélye, belsejében hasas orgonakórusa van. Főoltára XIX. század eleji kasszicista, mellékoltára és padjai barokk formájúak.
Kiliti a XIV. század eleji pápai tizedjegyzék szerint egyházas hely volt.

A török hódoltságban elpusztult templomát már a XVII. század első felében újjáépítették a protestánsok tőlük azonban 1673-ban elvette a földesúr veszprémi káptalan. 1703 és 1763 között ismét a protestánsoké volt, ettől kezdve újból katolikus templom, amelyet akkor a káptalan hozatott rendbe.

A mai templomot 1801 és 1804 között emelték a korábbi helyére. (Műemlékvédelem alatt áll.)

További információ és miserend a Szent Kilit Plébánia oldalán.