Főoldal Önkormányzat Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzat
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

 

A hivatal címe: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Központi hívószáma: 84/504-100
Fax.: 84/504-102
E-mail: A hivatal egyes osztályainak külön e-mail-elérhetősége van

 Fogadóórák

Polgármesteri fogadónap

minden hónap első szerdáján
13.00 - 15.00

Sorszám kérésére 12:30-tól 13:00 óráig van lehetőség!

 

Jegyzői fogadónap:

minden hónap második szerdáján
13.00 - 15.00

Sorszám kérésére 12:30-tól 13:00 óráig van lehetőség!

A személyesen hozott hivatalos iratok átvételének helye, és ideje: A Siófoki KÖH ügyfélszolgálatán (a hivatal észak-keleti sarkán, a volt közterület-felügyelet helyén) 
munkanapokon: 7.30-12.00, 13.00-16.00

 

A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

belső szervezeti egységei

 


Megnevezés

Telefonszám

e-mail cím 

Dr. Lengyel Róbert polgármester

84/504-101

titkarsag@siofok.hu

Hamvas Péter alpolgármester 84/504-101

alpolgarmester@siofok.hu

Potocskáné Kőrösi Anita

főállású alpolgármester

84/504-252 potocska.anita@siofok.hu

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 
jegyző

84/504-163

jegyzo@siofok.hu
judit.zsarnovszky@siofok.hu

Jogi és Szervezési Osztály  

Kétszeriné dr Takács Éva aljegyző 84/504-212

takacs.eva@siofok.hu

Titkárság

Dr. Deli Orsolya csoportvezető

84/504-244 deil.orsolya@siofok.hu

Hatósági Osztály 

Gyulai László osztályvezető

 84/504-177


 gyulai.laszlo@siofok.hu
 

 

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Csoport

Kovácsné Pomucz Barbara csoportvezető

 

84/504-120

 pomucz.barbara@siofok.hu


igazgatas@siofok.hu

Építéshatósági csoport

Halasiné Simon Mária csoportvezető

84/504-171 halasine.maria@siofok.hu

Építéshatósági ügyfélszolgálat

84/504-220

epites@siofok.hu

Városőrség (parkoló üzemeltetés)

Perlakiné M. Ilona csoportvezető

Ügyfélszolgálat

84/506-540 varosorseg@siofok.hu

Közbiztonsági referens

Kovács Dávid

84/506-540 kozbiztonsagireferens@siofok.hu

Közgazdasági Osztály 

Balogh Gábor osztályvezető

84/504-230

baloghgabor@siofok.hu 
kozgazdasag@siofok.hu

Pénzügyi- és gazdálkodási csoport

Kőrösiné K. Yvette csoportvezető

84/504-239

komlosi.yvette@siofok.hu

Adóhivatal

Molnárné Jakab Melinda csoportvezető

84/504-141

 

adoirodavez@siofok.hu

Adóhivatal ügyfélszolgálat 84/504-140 adohivatal@siofok.hu

Hivatal és Intézményi Működési Csoport

Isó Károly csoportvezető

84/504-256 iso.karoly@siofok.hu

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Pistár Péterné   mb. osztályvezető

Városfejlesztési és Beruházási Csoport

84/504-261

beruhazas@siofok.hu


pistar.peterne@siofok.hu

Városüzemeltetési Csoport

Szira István csoportvezető

84/504-191 szira.istvan@siofok.hu

Temetőüzemeltetési Csoport

Bóka Zoltán csoportvezető 

Fodorné Bíró Erika ügyintéző 

Ügyfélfogadás: 8600 Siófok Kálmán Imre sétány 4.

8.00-12.00, és 12.30-15.30-ig hétfőtől csütörtökig
 

20/267-88-15

20/402-39-17

temetouzemeltetes@siofok.hu

Városüzemeltetési ügyfélszolgálat

84/504-251 varosuzem@siofok.hu

Főépítész Iroda

Molnár Árpád főépítész

84/504-267

84/504-180

foepitesz@siofok.hu

molnar.arpad@siofok.hu

Önállló szervezeti egységek 

Belső ellenőrzés

Bartók Lívia

84/504-272 bartok.livia@siofok.hu

Adatvédelmi felelős

Dr. Kovács Nikoletta

84/504-271 kovacs.nikoletta@siofok.hu
 Balatonvilágosi Kirendeltség
Kuti Henrietta
jegyzői referens
88/480-005
30/383-0421
 kirendeltsegbalatonvilagos@siofok.hu
 Siójuti Kirendeltség
Molnárné Kvasznicza Veronika, kirendeltségi ügyintéző  84/355-033
 

kirendeltsegsiojut@siofok.hu

 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal hatályos SZMSZ-e.