Főoldal Önkormányzat Képviselőtestület
Önkormányzat
Képviselőtestület

Siófok Város Önkormányzatának Képviselőtestülete


Siófokon az önkormányzat képviselő-testülete 12 tagú, melyből 8-an egyéni választókörzetből, 3-an pedig listán kerültek be, a 12. a polgármester, akit közvetlenül választottak meg a polgárok.

A képviselő-testület működését 5 szakbizottság segíti.

2014. december 1-től 1 fő főállású alpolgármester lát el tisztséget az Önkormányzatban.
A bizottságok tagjai választott képviselők, illetve külsű tagok.

Dr. Lengyel Róbert polgármester Hamvas Péter alpolgármester Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester

 Csorba Ottó László
Hamvas Péter
Lapos Gábor
Mezőfi Józsefné
Nagy Sándor Tamásné
Orbánné Wald Marianna
Dr. Safar Ahmed
Szajcz Adrián

Szamosi Lóránt
Ujvári István Tamás
Völgyi Lajos

 


 

A képviselők elérhetőségei és fogadóórái


Képviselő

E-mail cím

Fogadónap

Időpont

Helyszín

Csorba Ottó

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második hétfő

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Hamvas Péter

 

alpolgarmester@siofok.hu

Hamvas.Peter@siofok.hu

 

 

 

Lapos Gábor

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első csütörtök

16:30-17:30 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Mezőfi Józsefné

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első csütörtök

17:00-18:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Nagy Sándor Tamásné

nagy.sandorne@royalsutode.hu

minden hónap első szerda

13:00-14:00 óra

Kiliti Civil Ház

Orbánné Wald Marianna

Wald.Marianna@siofok.hu

minden hónap első és harmadik hétfő

16:30-17:30 óra

Jobbik Iroda (Óratorony üzletház, Fő u. 43.)

Dr. Safar Ahmed

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első kedd

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Szajcz Adrián

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második hétfő

14:00-16:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Szamosi Lóránt

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap második csütörtök

16:00-17:00 óra

Polgármesteri Hivatal épülete

Ujvári István Tamás

siofok.frakcio@fidesz.hu

minden hónap első szerda

13:00-14:00 óra

Kiliti Civil Ház

Völgyi Lajos

Volgyi.Lajos@siofok.hu

minden hónap utolsó csütörtök

  9:00-12:00 óra

MSZP Iroda (Zsilip sor 1.)

 

 


 

A képviselők vagyonnyilatkozatai

dr. Lengyel Róbert (2015. évről)

dr. Lengyel Róbert (2016. évről)

Hamvas Péter (2016. évről)

Potocskáné Kőrösi Anita (2015.évről)

Potocskáné Kőrösi Anita (2016.évről)

Potocskáné Kőrösi Anita alp. hozzátartozóinak vnyil. (2016. évről)

Lapos Gábor (2016. évről)

Nagy Sándorné (2016. évről)

Orbánné  Wald Marianna (2015. évről)

Orbánné  Wald Marianna (2016. évről)

Orbánné  Wald Marianna hozzátartozóinak vnyil. (2016. évről)

Szajcz Adrián (2016. évről)

Szamosi Lóránt (2016. évről)

Ujvári István (2016. évről)

Völgyi Lajos (2016. évről)

 


 

Siófok választókerületei és térképes nézete

Választókerületek utcanevekkel: itt

Választókerületek térképe: itt

  

Siófok Város Önkormányzata Képviselőtestületének bizottságai

Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság:

Elnök: Csorba Ottó László
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Nagy Sándor Tamásné, Ujvári István, Völgyi Lajos, Szajcz Adrián
képviselő-testületen kívüli tagjai: dr. Balassa Béla, Frittmann János, ifj. Németh Lajos

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

Elnök: Lapos Gábor
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Szamosi Lóránt, Szajcz Adrián, Ujvári István, Völgyi Lajos
képviselő-testületen kívüli tagjai: Kersák György, Mayer László, Forgács Péter

Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság:

Elnök: Mezőfi Józsefné
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Lapos Gábor, Nagy Sándor Tamásné, Szamosi Lóránt, Dr. Safar Ahmed
képviselő-testületen kívüli tagjai: Horváth János, Majoros Attila, Csák Gábor, Schulcz Tibor

Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság:

Elnök: Völgyi Lajos
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Mezőfi Józsefné, Csorba Ottó

Nemzeti Erőforrás Bizottság:

Elnök: Dr. Safar Ahmed
a bizottság képviselő-testületi tagjai: Nagy Sándor Tamásné, Ujvári István, Orbánné Wald Marianna, Szamosi Lóránt, Mezőfi Józsefné
képviselő-testületen kívüli tagjai: Dr. Nagy Gábor, Ráncsik László, Németh Zsolt

Fejlesztési és Beruházási tanácsnok: Szajcz Adrián 


Testületi és bizottsági ügyekért felelős koordinátor:

Csere Zsuzsanna

84/504-166

testulet@siofok.hu

 

 

2017-05-25Meghívó

Javaslat az ülésen tárgyalandó napirendekre:


1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról

1. Melléklet

2. Melléklet

3. Melléklet

4. Melléklet

5. Melléklet

6. Melléklet

7. Melléklet

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Közgazdasági Osztály)

 

2./ Siófok Város Önkormányzata által biztosítatható települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi  ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 34/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

                       (Jogi és Szervezési Oszt.+Gondozási Központ)

 

4./ A Magyar Máltai Szerzetszolgálat Gondviselés Háza 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (MMSZ Szolgálat, Jogi és Szerv.O.)


5./ Éves belső ellenőrzési jelentés 2016. évre vonatkozóan

1. Melléklet

2. Melléklet

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester ( belső ellenőr)

 

6./ Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról.

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejl.és Üzemelt.Oszt.)

 

7./ Temető-üzemeltető gazdasági társaság létrehozásához pénzügyi fedezet biztosítása

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester

        Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)


8./ A Siófok, Szent László u. ingatlan (2627 hrsz) ingatlan bérleti ügye

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

9./ Játszótér telepítése a Beszédes sétány 77/C társasház elé

1.Melléklet

2. Melléklet

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

10./ Szabadtéri rendezvényterület kijelölése

Melléklet

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

11./ A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

12./ A Kálmán Imre Kulturális Központ részére a Siófok Város Önkormányzata Képviselő testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017.(III.31.) számú rendelete alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

Melléklet

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

 13./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

14./ Siófok - Töreki Diófás utca felújított szakaszára vonatkozó vagyon átadási-átvételi megállapodás megkötése

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)


15./ A Siófok belterület 11694/18 hrsz-ú ingatlan eladásra történő kijelölése

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

16./ Tájékoztatás az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának magyar államra történő térítésmentes átháramlásáról

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Városfejlesztési és Üzem. O.)

 

 17./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, Semmelweis utcai (siófoki 9675/3 hrsz) parkolóban található pavilon vonatkozásában

 Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

18/ Megbízási szerződés módosítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ Bérlőkijelölés a siófoki 3360/8 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)


20./ Üresen álló önkormányzati lakások bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ A Siófok, Fő utca 97. szám alatti társasház alapító okiratának módosítása ügye

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

22./ Dr. Gárdonyi Máté plébános (Szent Kilit Római Katolikus Plébánia) kérelme, jótékonyági táborban résztvevő szegény sorsú gyermekek szállásköltségének támogatásához

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

23./ A Siófok, Fő tér 5 szám alatti társasház javára a Hock János köz 2 terhére történő szolgalmi jog alapítása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Balatoni Festők Tárlata kiállítás támogatása

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

25./ Nemzeti Regatta – Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja és Tour de Pelso rendezvények közterület és eszközigénye

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert  polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

26./ Tájékoztatás a Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény keretében átadandó Kálmán Imre emlékplakett és a Pro Turismo díjazandók személyéről

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

28./ Siófok Város Bölcsődéje és Óvodája személyi változásai

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

29. /I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2017. január 1.napjától – 2017.április 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

 II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2017. január 1. - 2017. április 30. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

(Jogi és Szervezési Oszt.+ illetékes osztályok az egyes határozatok esetében)

30./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

31./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

 

32./ Aktuális ügyek

2017-05-25Meghívó

Napirendi javaslat:

 

1./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Horváth Zsuzsanna járási hivatalvezető-helyettes


2./ Beszámoló a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi  tevékenységéről

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

(Tájékoztatásul: A Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére aláírt megállapodás 11./ pontja értelmében együttes ülésen tárgyalják a képviselő-testületek ezt a beszámolót.)

2017-04-27MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

NAPIRENDI LISTA

 

1./ Önkormányzat részére beszámoló a  Siófoki Rendőrkapitányság 2016. évi  tevékenységéről

A 2017. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

 

Az 1./ főponton belül alpontokba szedve az egyes szervezetek által elkészített részanyagok:

1.1./1./ Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 2016. év vonatkozásában

A Városi Rendőrkapitányság szezonra felkészülése

Előterjesztők: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

                    Kasznár Gyula r. alezredes,Siófok Város rendőrkapitánya

     Melléklet

1.1./2./ A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság felkészülése a szezonra

Előterjesztő: Horváth László, r. ezredes, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője

 

1.2./1./  A Balaton-parti Kft. felkészülése a 2017. évi idegenforgalmi szezonra

1.2./2./  A Siotour Kft. felkészülése az idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

1.3./     Kálmán Imre Kulturális Központ 2017. évi idegenforgalmi szezonra tervezett felkészülés feladatai

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

 

 1.4./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi idegenforgalmi szezonra  való felkészülés feladatai

Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

1.5./ 2017. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés a Városüzemeltetés és a  Városőrség részéről

Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

        (Pistár Péterné városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,

        Gyulai László hatósági osztályvezető – Városőrség vezetője)

 

2./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységét értékelő összefoglaló jelentés

Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról Önkormányzatok részére

Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség vezető

                         Kekecs K. Richárd tű. őrnagy, Tűzoltóparancsnok

 

3./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

4./ Javaslat a névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

5./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására

 Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési + Közgazdasági Osztály)

 

6./ Javaslat a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel  végzett  személyszállítási szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet  megalkotására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

  7./Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3 /1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Osztály)

 

8./„Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről”szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása (rendeletmódosítás előkészítése) II.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

 9./ Javaslat az 3/2017 (II.27.) ÖR - az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására- előirányzat módosítások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazd. Osztály) 

melléklet

melléklet

melléklet

10./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Csicsergő Bölcsőde szakmai programja

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

11./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pedagógiai program

     Melléklet

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

12./ Csuka II. halászhajó értékesítése

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató,Balaton- parti Kft.

 

13./ Mobil Tourinform Iroda áthelyezése

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke


14./ Javaslat a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület támogatási szerződésére    

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet- Turisztikai Egy. elnöke


15./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2012/2013. évi támogatási ügye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

16./ A Siófoki Tankerületi Központ intézményátszervezésre tett javaslatának véleményezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

17./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2016. évi begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

18./ Pályázat benyújtása a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére.

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt.+ Közgazd. O.)

 

19./ Siófok Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt.Osztály)

 

20./ A siófoki köztemetők működési rendjéről szóló szabályzat jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

 

21./ Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló a 2016. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. §  (6) bek. alapján

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

22./ Fotópályázat meghirdetése Siófok településképi értékeinek feltárására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

23./ Döntés a Siófok Város Önkormányzata és a SIÓ-TORONY Kft. Bérleti szerződés vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

24./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Tanácsház u. 1. 8/49. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

25./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O. u. 18.I/8. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


26./ Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


27./ MÁV-START Zrt. által a nyári menetrendi időszakban közlekedtetett vonatjárat költségeihez hozzájárulás

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)


28./ Balatoni Bringakör Kerékpáros fejlesztés siófoki nyomvonala

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály) 

 

29./ Nemzetközi szatellit és ifjúsági olimpiai kvalifikációs strandröplabda-torna támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

30./ „Egészségnap 2017. Siófok” rendezvény támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

31./ X. Balaton Classic veterán autóverseny támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

32./ Munkacsoport felállítása annak érdekében, hogy vegye fel a Turisztikai Ügynökséggel a kapcsolatot a Vitorlás utca, a Bahart Zrt. által jelenleg használt sziget, a Bahart Zrt. által megvásárolt Baross-híd melletti terület, illetve a kettő közötti terület, valamint a Krúdy sétány, a Mártírok útja, a Rózsakert és a Petőfi sétány  komplex fejlesztésének támogatására forrásteremtés céljából, pályázati forrás támogatási lehetőségek  feltárására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

33./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető


34./ Siófok Város Bölcsődéje és Óvodája személyi változásai

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester beszámolója

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója 

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

 

37./ Nemzetközi kapcsolatok ápolása – Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület aradi fellépésének támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

38./A Balaton-parti Kft. a Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatának szabályozásáról szóló 7/2017. (III.31.) számú rendelet alapján megadandó közterület-használati hozzájárulás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 39./ Külföldi delegáció kijelölése – Porec testvérváros látogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

40./ Külföldi delegáció kijelölése – Landsberg testvérváros látogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Osztály)

 

41./Aktuális ügyek

2017-04-20MeghívóJegyzőkönyv

Döntés az uszoda projekt pályázati beadásáról

 Előterjesztő: Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok

 

2017-03-30MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi     egyeztetés szabályainak megállapítása rendelet alkotásával, valamint „A Településrendezési eszközök hatályosulása, módosításuk jogszabályi változása, valamint ezzel összefüggésben a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egeztetés szabályainak megállapítása” tárgyában hozott 187/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat visszavonása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                            Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (városi főépítész)

 

2./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A Településképi  véleményezési eljárásról” szóló 8/2013.(III.04.), valamint „A Településképi  bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről” szóló 43/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeleteinek módosítására

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (városi főépítész)

 

3./ A Településrendezési eszközök hatályosulása, módosításuk jogszabályi változása, valamint ezzel összefüggésben településfejlesztési döntés Siófok Város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településkép-védelmi Rendeletének készítéséről

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

4./Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről” szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére képviselő-testületi döntés meghozatala

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépítész)

 

5./ Javaslat a közterületek használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

      Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

6./ Javaslat a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

7./ Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Hatósági Osztály)

 

8./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Siófok Város közigazgatási területén hirdető berendezések, hirdetések és reklámok elhelyezésének rendjéről szóló 28/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Hatósági Oszt.)

 

9./ Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

10./ 2017. évi közbeszerzési terv

       Melléklet

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Városfejl. és Üzemelt Oszt.)

 

11./ Siófok Város Gondozási Központjának 2016. évi szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

12./ Siófok Város 2017. évi marketing keretösszegének tartalma és ütemterve

      Melléklet

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

 

13./ Siófok Város Környezetvédelmi Programjának elfogadása

     Melléklet

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt. Oszt.)

 

14./ Siófok város közép - és hosszú távú településfejlesztési dokumentumainak módosítása (ITS)

       1.Melléklet

       2. Melléklet

       3. Melléklet

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzemelt Oszt.)

 

15./ Közintézmények energiahatékonysági feladatellátása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (létesítményi főmérnök)

 

16./ Részletes tájékoztatás az EFOP-1.5.2-16 kódszámú „Humán közszolgáltatások  fejlesztése térségi szemléletben” című pályázatról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

17./ Hozzájárulás az önkormányzatoknak kiírt, de a Kálmán Imre Kulturális Központ által benyújtani kívánt EFOP-3.7.3-16 (Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáféré biztosítása) pályázat megvalósításához

      Előterjesztő:Gyulainé Isó Edina igazgató

 

 

18./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ ZNET Telekom Zrt. bérleti szerződéseinek megkötése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

20./ BFC Siófok Kft. kérelme

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

21./ Sárkányhajó siófoki területi verseny megrendezése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

22./ Nemzetközi kapcsolatok ápolása – Siófoki Férfi Dalkör Gyergyószentmiklósi fellépésének támogatása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

23./ Teleki Miklós orgonahangverseny-sorozat támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

24./ Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8493 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában( Glomare Kft – Ház másképp)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

25./ A MEKIS DENTAL Szolgáltató Kft-vel kötött, a 2. számú vegyes fogorvosi praxis  feladat-ellátási szerződésének – rendelési idő tárgyban történő - módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

26./ OPTICON Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

  27./ A siófoki 9697/72 hrsz-ú ingatlanon felépült sportkollégium jogi helyzetének rendezése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

28./ Döntés pályázaton való indulásról, hogy Siófokon uszoda létesülhessen

     Előterjesztő: Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok

 

   29./ A Magyar Turisztikai Ügynökség Strandfejlesztési pályázati induláshoz hozzájárulás

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

30./ Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő, feleslegessé vált gépkocsik értékesítéséről döntés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

 

31/ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

  32./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár személyi állományában bekövetkezendő változásokhoz testületi hozzájárulás kérése

       Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

33./ Javaslat a bizottsági alap felosztására a 2017-es év vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (Jogi és Szervezési Oszt.+Közgazd.O.)

 

34./ A polgármester 2017. évi cafetéria-juttatása

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester beszámolója

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgáemster beszámolója

Hamvas Péter alpolgáemster beszámolója


 

37./ Képviselő-testületi hozzájárulás megadása a Nemzeti Erőforrás Bizottság döntése szerint a civil szervezetek pályázati alapja 2017. évi pályázatok elbírálása során alapítványok részére megállapított támogatás(ok) kifizetésére

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

38./Aktuális ügyek

2017-02-23MeghívóJegyzőkönyv

2017-02-23MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR – „az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására –  előirányzatok módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

3./ A SIOTOUR Kft. beolvadásához szükséges további döntések meghozatala

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

4./ A 6814/2 hrsz-ú, Indóház utcai ingatlan értékesítése az Önkormányzat részére ( A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság levette a napirendről)

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

5./  A Siófok Petőfi sétány sétány  (Porec tér – Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet

      Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

6./ Siófoki Jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló

          Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

7./ Siófok város 2017. évi marketing keretösszegére tett javaslat

          Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

8./ Felhatalmazás a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 tárgyú” támogatási kérelem benyújtására és a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ Együttműködés a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel szociológiai településkutatási tanulmányok készítésére

               Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Megbízás kiegészítése Siófok Város új településrendezési eszközeinek elkészíttetésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Tour de Pelso támogatási kérelem

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Javaslat az Önkormányzat saját bevételei összegének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

költségvetési rendelet- tervezet

 

14./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2017/2018. nevelési év beiskolázási tervének megtárgyalása

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje valamennyi intézményegysége nyári zárva tartásának jóváhagyásáról döntés 

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Vélemény általános iskolai felvételi körzetek kijelöléséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

17./ A 3. számú fogorvosi alapellátási körzet praxisjogának elidegenítése, feladat-ellátási szerződés megkötése Dr. Rákász Virág Éva fogorvossal

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

18./ Siófok város közigazgatási területén elhelyezett közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

          Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

 

19./ A Siófok, Batthyány u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlására, a Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötendő végleges adásvételi szerződés jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ A VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. javára történő vezetékjog alapítása a Siófok  9562/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében

              Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Átjáró elnevezése néhai Szarka Dénes siófoki lakosról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

23./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

24./ Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

       Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

 

25./ A polgármester 2017. évi szabadság ütemtervének jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Polgármesteri beszámoló

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

28./Aktuális ügyek

2017-01-31MeghívóJegyzőkönyv

2017-01-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

Napirendi lista

1./ Kálmán Imre Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

     Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

 2./ A Kálmán Imre Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása (telephely törlés)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 3./ Siófok Város Gondozási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 4./ SIOTOUR Kft. beolvadásához szükséges Alapítói Határozat

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

melléklet

5./ A Siófok Petőfi sétány (Porec tér – Glatz Henrik utca közti és a Karinthy Frigyes és Köztársaság utca kereszteződéséig) 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet ( A Pénzügyi és Tulajdonosi Biztottság által átdolgozásra visszaadott előterjesztés!)

     Előterjesztő: Pintér Tamás, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 6./ Siófok Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi üzleti terve

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

  7./ „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

8./ A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításában a Siófoki stadion tervezési szerződésének módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ A Siófok belterület 2662/27 hrsz-ú ingatlant terhelő, a Siófok 2662/63 hrsz-ú ingatlant illető csapadékvíz elvezető szolgalmi jog alapítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 10./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. javára történő gázvezetékjog alapítása Siófok külterület 0215/9 hrsz-ú ingatlan tekintetében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ A Siófok, Madarász Viktor u. 10-12. szám alatti, 1893/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 2604 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Baross Gábor u. 45/A. szám alatti, kivett üdülőépület és udvar megnevezésű ingatlan vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6492/1 hrsz-ú, természetben az Újpiac téren található L alakú garázssor Tanácsház utcára nyíló részének keleti végén álló, legutolsó garázs ingatlana vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 16./ A Csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljáráson való részvétel és gesztori szerepvállalás

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ A siófoki 9675/8 és a siófoki 9675/9 hrsz-ú, kórház melletti ingatlanok értékesítése

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás TÁrsulási Megállapodásának módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Böjte Csaba missziós körútjának szállás támogatási kérelme

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

20./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

21./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

22./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 23./ Dr. Lengyel Róbert polgármester illetménye

         Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

 

  24./ Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester illetménye

         Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző 

 

  25./I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2016. szeptember 1.napjától – 2016. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

        II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt     tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2016. szeptember 1. - 2016.december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Dr. Lengyel Róbert polgármester

Potocskáné Kőrösio Anita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

28/ Az Összeférhetetlenségi és Etikai Bizottság tájékoztatója / állásfoglalása a 2016. december 15-ei ülésen „A képviselői vagyonnyilatkozatok közzétételére javaslat a város  honlapján” témában meghozott 373/2016.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat értelmében

    Előterjesztő: Völgyi Lajos tanácsnok, az ÖEB elnöke

29./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. új székhelyének jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 30./Aktuális ügyek

2017-01-23Meghívó

2017-01-10MeghívóJegyzőkönyv

1./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2./ Dr. Kopár István Siófok Város Díszpolgárának az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-12-21MeghívóJegyzőkönyv

1./ 350/1/2016. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozattal kapcsolatos sürgős tulajdonosi döntések meghozatala

      Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – a 350/1/2016.(XII.15.) KT határozat módosításának folyományaként

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

2016-12-15MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Javaslat az 5/2016. (II.29. ) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására - előirányzat módosítások

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

3./ Javaslat Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint az országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

4./ Javaslat a köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

melléklet

5./ Javaslat ,,Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról '' szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és a ,,Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról " szóló 6/2015. (II. 27. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

           Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

6./ Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 1. ütem - megnevezésű - a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Lepsény - Siófok - Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti módosítása - 49/2005. (IV.28) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti terve és leírása módosításának elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

7./ Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 2. ütem - megnevezésű - a Siófok - Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrrsz-ú ingatlanok területére vonatkozó - 49/2005. (IV.28.) sz. Kt. határozattal megállapított, többször módosított terve és leírása módosításának elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester ( Mb. városi főépítész )

 

8./ Javaslat Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítása körében

          - 2016. 1. ütem - megnevezésű - a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán - Lepsény - Siófok - Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti, valamint a

          - 2016. 2. ütem - megnevezésű - Siófok - Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrsz-ú ingatlanokat érintő -

          Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására

 

          Rendelet tervezet 1. melléklet

          Rendelet tervezet 2. melléklet

        

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

9./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Siófok Város Gondozási Központ konyhájának átminősíttetése és dietetikus alkalmazása

          Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

11./ Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézat, Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat, és az 1.sz. Ügyrendi melléklet módosítása létszámkeret bővülése miatt

  1. melléklet

   2. melléklet       

 

           Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

13./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézat, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház alapító okiratának módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Kálmán Imre Kultúrális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

          Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, KIKK igazgató

 

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

16./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017. nevelési év beiskolásázi tervének korrekciója

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

17./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje kültéri játszótéri játékeszközök javítási költségei

1.melléklet

2. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

           

Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

18./ Az iskolai körzethatárok felülvizsgálata és jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ A 3.számú fogorvosi alapellátási körzet praxisjogának elidegenítése, előszerződés megkötése Dr. Rákász Virág Éva fogorvossal

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ SMART - CITY projekthez mikro - csöves alépítmény hálózat létesítésének előkészítése

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Együttműködési Megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Megállapodás Siófok Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között ingatlanbérletre, mely az Önkormányzat számára meghatározott polgári védelmi és lakosságvédelmi feladatok biztonságos ellátását szolgálja Siófok város közigazgatási területén, az érintett lakosság számára szükségessé vált ideiglenes elhelyezés biztosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Siófok város 2017. évi marketing keretösszegére tett javaslat

          Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

24./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi üzleti terve

        1. melléklet    

 

           Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

25./ 2016-os évi Marketing megállapodás módosítása

          1. melléklet 

           Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Egyesület

 

26./ Holding átszervezése, portfólió tisztítása

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

27./ A Siotour Kft. 2017. évi műszaki fejlesztési igénye

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

28./ A Petőfi sétány 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos tervezet

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

29./ Határozott időtartamú bérleti jogot átruházó szerződés jóváhagyása (FI - DO 2002. Bt.)

          1. melléklet

 

          Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

 

30./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési terve

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ A Siófoki Szakképzési Centrum előzetes írásbeli engedély iránti kérelme a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája iskolaépületének felújításához

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Tankerületi Központ között kötendő Vagyonkezelési szerződés és Megállapodás jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015. (VI.25.) és 246/2015. (XI.25.) számú határozatainak módosítására

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ Siófok Város Önkormányzata és a Siókom Nkft. között 2015. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

35./ Uszoda dokumentációinak térítésmentes átvétele

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és a VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. javára történő vezetékjog alapítása a Siófok 8954/9 hrsz, valamint a Siófok, 9562/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

37./ Az NHSZ Zöldfok Zrt-vel kötendő bérleti-használati szerződés elfogadása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

38./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, 1925/5 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

39./ Bérlőkijelölés a siófoki 4519/3 hrsz-ú ingatlanon levő bázisállomás vonatkozásában

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

40./ Siófok, Málna utcai, Siófok belterület 9029/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester ( Jogi és Szervezési Oszt.)

 

41./ ,, Siófok BUÉK 2017 " sport - rendezvénysorozat támogatása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

42./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Bányász SE közötti, a siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés jóváhagyása

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

43./ Közművelődési megállapodás megkötése a Balaton Tánc Egyesülettel

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

44./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

45./ A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház üres álláshely betöltéséhez hozzájárulás kérése

          Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető 

 

46./ A Kálmán Imre Kultúrális Központ állományából  a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár állományába takarítói munkakörbe visszavételre kerülő 2 fő munkavállaló bérköltségének, azok járulékainak beépítése a 2017. évi költségvetésbe

          Előterjesztő: Laki Judit intézményvezető

 

47./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

          Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

48./ Polgármester és alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről ( önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Potocskáné Kőrösi Aita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

49./ Aktuális ügyek

2016-11-24MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

 

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2016. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

2./ Siófok Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

3./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

4./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2016/2017. nevelési év beiskolázási tervének előkészítése  

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

5./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2012/2013. évi támogatási ügye

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

6./ Siófok Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi pénzügyi terve

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

7./ A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2017. évi marketingköltség tervezete

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!

8./ Siófok Város Program-naptára - 2017.

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

melléklet

A Pénzügyi és Tulajdonisi Bizottság átdolgozással visszakérte az előterjesztést!


9./ A siófoki hőközpontok fejlesztése, Bérleti és Távhőtermelői szerződés megkötése

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

10./ Massey Fergusson traktor hasznosítása

     Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető igazgató

melléklet

11./ A Déli elkerülő út nyomvonalának felülvizsgálata

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

12./ Javaslat rászoruló családok karácsonyi támogatására

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Bérlőkijelölés a siófoki 4519/3 hrsz-ú ingatlanon lévő bázisállomás vonatkozásában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ A SIÓPRESS Kft. támogatási kérelme

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Pályázat I. világháborús emlékmű felújítására és emlékpark létesítésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

17./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Polgármester

Potocskéáné Kőrösi Anita alpolgármester

Hamvas Péter alpolgármester

 


 

19./ Javaslat a polgármester jutalmazására

       Előterjesztő: Hamvas Péter alpolgármester

 

20./ Aktuális ügyek  

 

2016-11-07MeghívóJegyzőkönyv

Napirendi lista

 

1./ Környezeti vizsgálat szükségessége Siófok Város településrendezési eszközeinek2016. 2. ütem- megnevezésű -  a Siófok-Sóstó 2590/22, 2590/163 hrsz-ú ingatlanok és  a Battyány Lajos utcai 6646, 6647 és 6648 hrrsz-ú ingatlanok területére vonatkozó-  módosításához kapcsolódóan, a véleményezési szakasz, valamint a partnerségi  egyeztetés lezárása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-10-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ A 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

1.1./ A Siófoki Rendőrkapitányság és a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatója a szezon vonatkozásában

     Előterjesztő: rendőrkapitányságok kijelölt személyei

melleklet

1.2.1/ a Balaton-parti Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

     Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft.  igazgatója

 

1.2.2/ a PLAZS 2016. szezonbeli tapasztalatairól tájékoztatás

      Tájékoztatás adja: Varga Tamás ügyvezet

 

1.3./ a Siotour Kft. 2016. évi idegenforgalmi szezon értékelése

      Előterjesztő: Balogh Renáta, a Siotour Kft. igazgatója

 

1.4./ a Kálmán Imre Kulturális Központ értékelése, beszámolója a 2016. évi idegenforgalmi szezonban lebonyolított rendezvényekről

     Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

 

1.5./ a 2016. évi turisztikai szezon értékelése és a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület beszámolója

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

1.6./ Beszámoló a 2016. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetési rész, valamint a Hatósági osztály Városőrség beszámolója)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

 

3./ Javaslat a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

4./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló 1/2016.(II.29.)

       önkormányzati rendeletének módosítása

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


5./ Környezeti vizsgálat szükségessége Siófok Város településrendezési eszközeinek 2016. 1. ütem- megnevezésű -  a 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán-Lepsény-Siófok-Keszthely szakasz rekonstrukciójához szükséges pótkisajátítás miatti -  módosításához kapcsolódóan, valamint a partnerségi egyeztetés lezárása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

6./ Temető-üzemeltető csoport létrehozása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester 

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


7./ Siófoki Fürdőegylet 2016. évi B.U.É.K .Siófok Szilveszteri party rendezvénye

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

8./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Csicsergő Bölcsőde ellátottjai számára

     korai fejlesztés biztosítása megállapodás szerint

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető


9./ Döntés a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsában és a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség kistérségi ülésén Siófok Város Önkormányzata képviseletéről, valamint a kistérségi ülés összehívásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


10./A Balaton-parti Kft. folyószámla hitelkeretének meghosszabbítása

      Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató


11./10 év időtartamú bérleti szerződés jóváhagyása (Bebó Aquapark Kft.)

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet

 

12./ A Siófok, Petőfi sétány 2016. évi üzemeltetésének bevételei, költségei

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató

melléklet

melléklet


13./Közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó ajánlatok értékelése, a nyertes ajánlattevő kiválasztása

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


14./ A Gábor Dénes Főiskolával a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítésére, 2015. december 01. napján kötött és 2016. január 07. napján módosított megállapodás módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


15./ Szélessávú internet-hálózat üzemeltetése 2017. júliustól

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


16./ Evezős bázishoz ingatlanhasználat biztosítása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


17./ Siófokiak egészséges életmódra nevelését segítő, átdolgozott „Együttműködési megállapodás” megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


18./ Döntés a Balatonboglári lecsapoló csatorna ügyében

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Kanász László budapesti lakos tulajdonában lévő, Nagyberény külterület 0127/5 hrsz-ú ingatlan Siófok Város Önkormányzata javára történő ajándékozása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 


 20./Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6492/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


21./ A Siófok, Deák Ferenc sétányon elhelyezkedő Siófok belterület 7459/3 hrsz-ú ingatlan, mint állami vagyon ingyenes átruházása Siófok Város Önkormányzata részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


22./A Tour de Hongrie 2017. és 2018. évi versenyéhez pályázati kiírás a települési önkormányzatok számára

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet 


23./A DDRFÜ Nonprofit Kft-vel Siófok Város befektetési portfóliójának elkészítése tárgyában kötött megbízási szerződés egyes kérdései

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


24./ Képviselő-testületi hozzájárulás megadása a Nemzeti Erőforrás Bizottság döntése szerint a civil szervezetek pályázati alapja 2016. /II. pályázatok elbírálása során alapítványok részére megállapított támogatás(ok) kifizetésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


25./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változások

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


27./A Siófok, Kazinczy Ferenc u. 54. szám alatti, 1900/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester            


28./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

Potocskáné Kőrösi Anita alpolgármester beszámolója

Hamvas Péter alpolgármester beszámolója

 

29./ Aktuális ügyek

2016-09-22MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata  2016. I. félévi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

2./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

melléklet

melléklet

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendeletének elfogadására

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

4./ Településfejlesztési döntés új településrendezési eszközök készítésére

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

                             Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

5./ Siófok Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának a felülvizsgálata

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

6./ Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzata

     Előterjesztő: Tóth Róbertné Laki Judit igazgató

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melleklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

7./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016-os nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

melléklet

8./ Marketing keret felhasználása - a Ferling Kft. megbízása

     Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

melléklet

melléklet

melléklet

 

9./ Siófok Város Gondozási Központ Idősek Otthonában a reggeli és vacsora megoldása

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

10./ Városüzemeltetéssel foglalkozó szervezet kialakítása, a temető üzemeltetés megszervezése Siófokon

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ Siófok város területén az állami tulajdonban lévő vízi közművek 2017-2031 évek közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Siófok Városgazdálkodási Holdingba tartozó gazdasági társaságok átvilágításáról készült jelentés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

 

13./A Nemzetgazdasági minisztérium által a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö_2016) kiírt felhíváson való részvételről és beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. utófinanszírozott TAO támogatása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Bányász Sportegyesület között Siófokon, 2011. április 29-én létrejött, a JDB-123 frsz-ú, FORD TRANSIT típusú autóbuszra vonatkozó Használati szerződés megszüntetéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./A Siófok, Stromfeld Aurél u. 13/B. szám alatti, 1914/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ A Magyar Telekom Távközlési Nyrt és a VidaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt javára történő vezetékjog alapítása a Siófok 6800/4; 6805; 6813/2;  6815/10; 6828; 7072; 7623; 8286; 8368/2; 8797/1; 8943; 8954/9;  9562/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

  18./ Siófok Város Önkormányzata részvényes tulajdonában lévő, az NHSZ Zöldfok Zrt.papír alapú törzsrészvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ A 43-4239 számú országos hálózati IV. rendű földmérési alappont pótlása a Siófok belterület 7074/1 hrsz-ú ingatlanon

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet:

20./ A Sió csatornában építendő műtárgyak

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

21./ Intelligens város projekthez kapcsolódó mikro-csöves alépítményi hálózat közös létesítésére irányuló partneri együttműködés

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződések megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23/ Evezős bázis létrehozásához terület biztosítása

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  24./ Döntés Ivóvízvezetési szolgalom alapításáról szóló megállapodás megkötéséről

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  25./ Siófok, Deák Ferenc sétány (Bakony utca) területén található köztéri „fitnesz park” üzemeltetésbe vétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  26./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 10019/30 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  27./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és a Real-Invest Holding Ingatlanfejlesztő Kft. közötti megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  28./ Siófok Város Önkormányzata és Walnut Creek testvérváros diákcsere programjának támogatása

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexének elfogadására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

30./ Siófoki Közös önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


31./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változása

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

32./ Beszámoló Landsberg am Lech és Waldheim testvérvárosokba tett látogatásokról  és az Agadírból érkező delegáció fogadásáról

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2016. április 01. napjától – 2016.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

      II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt  tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2016. április  01. napjától – 2016.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester / Csorba Ottó, a PTB elnöke

 

35./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

38./Töreki Diófás út teljes körű felújításának megvalósításához szükséges forrás átadására vonatkozó Megállapodás jóváhagyása

 

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

37./ Aktuális ügyek  

2016-08-04MeghívóJegyzőkönyv

1./ Megbízás Siófok Város új településrendezési eszközeinek elkészítésére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről és beruházáshoz szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz.-ú, természetben 8600 Siófok Fő tér 10/B. pinceszint 1. szám alatt található társasházi garázs ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

5./ Siófoki hőközpontok fejlesztése, Bérleti és Távhőtermelői szerződés megkötésének elhatározása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

6./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

7./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

          Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

2016-06-28MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ Szamosi Lóránt önkormányzati képviselő által benyújtott interpellációra adott válasz vizsgálata

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

Vizsgálati jelentés ad: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

                                           (önkormányzati SzMSz 17. § (7) bek.)

2./ Szajcz Adrián frakcióvezető által a 2016. május 26-ai képviselő-testületi ülésen benyújtott interpellációra válasz 

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének meghatározása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófok város helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi javaslatának megtárgyalása (SOB/03/1119/2016. számú) 

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

                           Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

5./ A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1296/2016. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása és javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő- testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 43/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására       

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

                           Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

6./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011.(V.13.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előterjesztő:  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

7./ Javaslat a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

8./ Javaslat a névadás és házassági évforduló engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására   

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

9./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól, továbbá a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető és közreműködője részére fizetendő díj mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

10./ Javaslat Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló 7/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

11./Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

      Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

12./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

    Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

                          Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Imázsformáló marketingfejlesztés a Siófoki TDM szervezetnél

       Előterjesztő: Hegyi Károly, a Fürdőegylet elnöke

 

14./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzata

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

 

15./ A Balaton-parti Kft. 2016. évi bérleti díjára vonatkozó megállapodás

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató

 

16./ Nemzetközi kapcsolatok kialakítása együttműködési céllal

       Előterjesztő: Dr.  Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Aquaregnum projekt –elvi döntés

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ A Kálmán Imre Kulturális Központ és Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata (kormányzati funkció-változás) 

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Siófok Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Hajózási telephely áthelyezésével kapcsolatos hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozó árajánlatok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Melléklet:

 

21./ Siófok Város Önkormányzata és a Siókom Nkft. között 2015. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ A Siókom Nkft. pótbefizetési ügye

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./  BFC Siófok Kft. támogatási kérelme

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

24./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófok Kézilabda és Tenisz Club között, a siófoki 9778 hrsz-ú, volt kenyérgyári ingatlanra kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. TAO támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

26./ Döntés Siófok Város Óvodái és Bölcsődéje felújítási programról

    Előterjesztő: Szajcz Adrián beruházási és fejlesztési tanácsnok

melléklet:

 

27./ A Gábor Dénes Főiskolával az önkormányzati tulajdonú Siófok, Petőfi sétány 1. szám (siófoki 6752 hrsz.) alatti ingatlan bérleti hasznosítása tárgyában, 2015. december 01. napján kötött megállapodás módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ IKOP 3.2.0-15 kódszámú pályázaton való részvétel

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 29./ OPTICON Kft. bérleti szerződéseinek módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ A Siófok, Mező u. 99. szám alatti, siófoki 11381 hrsz-ú ingatlan értékesítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ A siófoki 1925/5 hrsz-ú ingatlanon lévő, Pap László használatában álló felépítmény terület-használati ügye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ Siófoki Férfi Dalkör támogatás iránti kérelme (2016.június 4-ei kórustalálkozó)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Tavasz utcából nyíló 11701/50 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon út-, járdaépítés és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 0297/62 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

35./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Fő tér 10/B. pinceszint 1. szám alatt található társasházi garázs ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester        

 

36./ Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8943 hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (Glomare Kft- Ház másképp) vonatkozásban

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester                                           

 

37./ Bérlőkijelölés a Siófok, 7-es főút, Május 1. u. által határolt, siófoki 8944 hrsz-ú hrsz-ú beépítetlen terület vonatkozásában (HUNNIA Cirkusz Park Kft.)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester                                           

 

38./ Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

39./ Üresen álló önkormányzati lakás bérbeadási jogcímének meghatározása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

40./ A Galerius fürdő építésével kapcsolatos szavatossági igényérvényesítéshez kapcsolódó ügyvédi megbízás

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

41./ Bor és Kenyér Ünnepe, valamint a Halfesztivál 2016. évi média megjelenései, valamint tájékoztatás az ez évi PR keret felhasználásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

42./ A 2016. évi civil szervezetek támogatás között alapítványi támogatás átadásának jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

43./Javaslat az 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet –az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet – módosítására, előirányzat módosítások

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet:

melléklet

melléklet

melléklet

44./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változása

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

45./ Siófok Város Gondozási Központ személyi változása

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

46./ Külföldi delegáció kijelölése – Waldheim testvérváros látogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

47./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság egyes, közgyűléseken tulajdonosi álláspont képviseletének teljesítéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                              Csorba Ottó, a PTB elnöke

 

48./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban)

 

49./ Aktuális ügyek  

 

 

 

2016-06-20MeghívóJegyzőkönyv

 1./  Helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./  A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás beruházásában elkészült víziközművek önkormányzati   tulajdonba vétele

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-05-26MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

   1./ Szamosi Lóránt képviselő 2016. április 28-ai ülésen benyújtott interpellációjára válasz

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Interpelláció

 

2./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet

melléklet

3./ 2015. évi közbeszerzési beszámoló

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR – az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

melléklet:

melléklet:

 

5./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007.(XII.14.) önkormányzati rendeletének módosítására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

6./ Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

 

7./ Siófok Város – a Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata céljával indított, a többször módosított Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

8./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

     Meghívott előterjesztő: Hanyeczné Fülöp Szilvia vezető

 

9./ BFC Siófok Kft. támogatási kérelme

  Előterjesztő: Csorba Ottó önkormányzati képviselő

melléklet

melléklet

melléklet

10./ Siófok város köztemetőinek üzemeltetésbe adása közbeszerzési eljárás keretében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

  11./ Önkormányzati gépjárművek beszerzése, vagy tartós bérlése közbeszerzés útján

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./Az önkormányzati intézmények karbantartására megkötött megállapodás módosítása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Villamos energia beszerzés Siófok Város Önkormányzata és intézményei részére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

14./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (8600 Siófok, Fő tér 1.) épület klímatizálásához és zavartalan üzemeltetéséhez szükséges villamos energia teljesítmény növelés kivitelezési munkái

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges önerő, valamint pályázatírói sikerdíj biztosításáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Tanácsház utcai garázssor 21. garázs ingatlana vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ MÁV-START Zrt. által a nyári menetrendi időszakban közlekedtetett vonatjárat költségeihez hozzájárulás

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ Bérlőkijelölés a Siófok, Fő téren lévő nyilvános illemhely(siófoki 6287 hrsz.) vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Siófok, Deák Ferenc sétány 2/c. ingatlanon keletkező csapadékvíz elvezetésére létesülő csapadékvíz-elvezető csatorna átvezetése a 7457 hrsz. Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanán

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Balaton Televízió támogatása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Siófokiak egészséges életmódra nevelését segítő „Együttműködési Megállapodás” megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22/ 2016. évi Borpart és Fröccsfeszt megszervezése

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

23./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Klapka Gy. u. 47. szám alatti bérlakás hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ A Siófoki Szabadtéri Színpad Üzemeltető Nonprofit Kft. névhasználati ügye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ Döntés a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságának közleménye a Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakítására, azok regisztrációjára, és az önkormányzat részéről való képviseletre

       Előterjesztő: Szajcz Adrián frakcióvezető

 

melléklet:

26./ A Siófoki Hírek hirdetésszervezési szerződésének megkötése

       Előterjesztő: Dr. lengyel Róbert polgármester

 

27/ Az ’56-os emlékév keretében „Büszkeségpont” kialakítása a Helyi Érték Egyesület kezdeményezésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O.u.18. I/8. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Döntés a Discoland Kft. Siófok város népszerűsítésére vonatkozó kérelméről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

melléklet

 

30./ Kutyabarát strand kialakítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változása

  Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

32./ Szabadtéri rendezvényterület kijelölése

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető            

melléklet:

 

33./ Siófok Város Gondozási Központ személyi változása

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia int. vezető

 

34./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

  Előterjesztő:  Somogyi Éva intézményvezető/jegyző   

 

35./Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint: szóban vagy írásban!)

 

37/ Aktuális ügyek

2016-05-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Huszárné Dr. Bodor Tünde járási hivatalvezető

 

2./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

2016-05-11MeghívóJegyzőkönyv

1./ Döntés a siófoki 4519/3 hrsz-ú ingatlannak (Révész Géza utcai futballstadionnak) a Szigetszentmiklósi futball csapat számára történő biztosításáról hazai rendezésű NB II-es férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnoki mérkőzések megrendezése céljából a 2016-/2017-es évben

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-05-05MeghívóJegyzőkönyv

145/2016.(V.05.) sz. képviselő-testületi határozat:

2016-04-28MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

Napirendi lista

1./ Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 2015. év vonatkozásában

A 2016. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

     Előterjesztők: Dr. Lengyel Róbert polgármester

     Meghívottak: Dr. Piros Attila r. dandártábornok, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

                            Kasznár Gyula r. alezredes,Siófok Város rendőrkapitánya

                            Horváth László, a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság vezetője

                            Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke

                            Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

                            Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

                            Balogh Renáta, a Siotour Kft. ügyvezető igazgatója

                            (Polgármester előterjesztésében lévő részanyagok tekintetében:

                             Molnár Árpád városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,

                             Gyulai László hatósági osztályvezető – Városőrség vezetője)

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

mellléklet

 

2./ Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2015. évi tevékenységét értékelő

     összefoglaló jelentés

     Tájékoztató a Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról Önkormányzatok részére

     Előterjesztő: Oláh László tű. alezredes, kirendeltség vezető

                              Kekecs K. Richárd tű. őrnagy, Tűzoltóparancsnok

 3./ Beszámoló elfogadása a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. siófoki helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak

     2015. évi ellátásáról

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

     Meghívottak: Bebics János vezérigazgató és Molnár Miklós vez.helyettes

 

4./ Siófok Város Gondozási Központjának 2015. évi szakmai beszámolója

     Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

5./ Az önkormányzati feladatkörbe tartozó gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló a 2015. év vonatkozásában az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bek. alapján

    Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

6./ A Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1033/2016. számú törvényességi felhívásának megtárgyalása és javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő- testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosítására

     (a SOB/03/1033/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltaknak megfelelően)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

7./ Javaslat az 5/2016.(II.29.) ÖR- az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 8./ Javaslat a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

9./ Siófok Város – a Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata céljával indított, a többször módosított Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.)  önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Javaslat Siófok Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatásról szóló 39/2013.(XI.15.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

11./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 12./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011.(V.13.) önkormányzati rendeletének módosítására

         Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

13./ Siófok Város Gondozási Központ Idősek otthona emelt szintű férőhelyeinek átminősítése

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

 

14./ Összefoglaló Éves Belső Ellenőrzési Jelentés 2015. évre vonatkozóan

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 2015. évi  tevékenység elemzéséről szóló beszámoló

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

16./ A temetkezési közszolgáltatás 2016. évi díjainak megállapítása 

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

17./ Siófoki hőközpontok hőigényének kielégítése biomassza felhasználásával, fűtőművek korszerűsítése üzemeltetésbe adással

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

18./ 2016. évi városmarketing és PR témájú megjelenések elindítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Szakképzési Centrum között kötendő  Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

meléklet

20./ A Gábor Dénes Főiskolával az önkormányzati tulajdonú Siófok, Petőfi sétány 1. szám (siófoki 6752 hrsz.) alatti ingatlan bérleti hasznosítása tárgyában, 2015. december 1.  napján kötött megállapodás módosítása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ A Siófok, Batthyány u. 10. szám alatt található ingatlan megvásárlásra, a Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től érkezett pályázat elbírálása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Döntés az NHSZ Kft-nek a Siókom Nkft. üzletrész vételére tett ajánlata tárgyában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Sió-csatorna felvízi műtárgyai

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ SIÓFESZT Kft. támogatás iránti kérelme a Siófoki Sörfesztivál megszervezéséhez

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ SIÓFESZT Kft. támogatás iránti kérelme a Márton Napi Pálinkafesztivál  megszervezéséhez

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

26./ Sárkányhajó siófoki területi verseny megrendezése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, Semmelweis utcai (siófoki 9675/3 hrsz) parkolóban található pavilon vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ Döntés a Magyar Közigazgatási Társaság részére biztosított székhelyhasználati jog megszüntetéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Siófok, Tavasz utcai magánút térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ Siófoki civil szervezetek székhely jelölése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


   31./ A Vodafone Magyarország Zrt. fonyódi bázisállomásra vonatkozó bérleti díjának ügye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ A Széchenyi Programiroda tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Siófok, Fő tér 1. szám alatti ingatlanban lévő iroda fióktelepként történő használatához és annak cégbírósági bejegyzéséhez

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Támogatás iránti kérelem elbírálása „Év Vízirendőre”, „Év Rendőre” díjra

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ Fabriczy Jánosné által felhalmozott bérleti díjtartozás kezelése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

35./ Az önkormányzati bérlakások tekintetében felhalmozódott bérleti díjtartozások kezelése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változása

  Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző


37./ Siófok Város Gondozási Központ személyi változása

       Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia int. vezető

 

38./ Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

       Előterjesztő:  Gyulainé Isó Edina KIKK igazgatója   

 

39./ Tájékoztatás a Pünkösdi Szezonnyitó rendezvény keretében átadandó Kálmán Imre emlékplakett és a Pro Turismo díjazandók személyéről

       Előterjesztő:   Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

40./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2016. január 01. napjától – 2016.március 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

       II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt  tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2016. január 01. napjától – 2016.március 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

       Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

41./Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

42./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint: szóban vagy írásban!)

 

43./ Siófok Város Önkormányzata 77/2016. (III.24.) számú képviselő-testületi határozatának módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

44./ Döntés a Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


45./ Aktuális ügyek

2016-04-12MeghívóJegyzőkönyv

1./ Pályázat benyújtása a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

2./  Siófok város Önkormányzatának tulajdonában lévő vízi közművek vagyonértékelése

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

3./ Döntés a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsában és a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség kistérségi ülésén Siófok Város Önkormányzata képviseletéről, valamint a kistérségi ülés összehívásáról

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

         

4./ Konzorciumi megállapodások megkötése az illetékes megyei önkormányzattal TOP pályázatok lebonyolítása érdekében

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

2016-03-24MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

 1./ A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság vizsgálati jelentése Szajcz Adrián képviselő által 2016. január 28-án benyújtott interpellációja kapcsán  

     (önkormányzati SzMSZ 14. § (7) bek. értelmében)

      Előterjesztő: Csorba Ottó, a PTB elnöke

 

2./ Javaslat Siófok Város Ösztöndíjáról, Szakképzési Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

3./ Javaslat az 5/2016.(II.29.), „Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről”  szóló rendelet módosítására – előirányzat módosítások

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ 2016. évi közbeszerzési terv

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

 

5./ Tour de Pelso támogatási kérelem

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

6./ Retro Majális hétvége- 2016.04.29-05.01. ( visszavont előterjesztés)

Előterjesztő: Hegyi Károly, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

7./ A 2016. évi város marketing és PR terv bemutatása

     Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

8./ Együttműködés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel településkutatási tanulmányok készítésére

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

  9./ Uszoda létesítéséhez pályázat előkészítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Siófok város sóstói részén elhelyezkedő 2590/22 helyrajzi számú ingatlan és közvetlen környezetét érintő területek terület-felhasználási mód változás      igény miatt történő Siófok város településrendezési eszközeinek módosítása- 2016. 2. ütem

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

melléklet

melléklet

11./ Siófok város közigazgatási területén a város tulajdonában lévő zöldfelületek és parkok fenntartására szerződés megkötése

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Döntés ívóvízvezetési szolgalom alapításáról szóló megállapodás megkötéséről

       Elkészítette: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Döntés közérdekű bejelentés elbírálásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Az NHSZ Zöldfok Zrt-vel 2012. június 28. napján, az ordacsehi 091/7, 091/9, 091/10 hrsz-ú, továbbá a balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában kötött szerződés közös megegyezéssel történő felbontása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Experidance produkció támogatása ( visszavont előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Teleki Miklós orgonahangverseny-sorozat támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Döntés a Siófok, Beszédes József sétány 79-81. szám alatt található Aranypart Kollégium helyzetéről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ Siófok –Kiliti Repülőtéren kitermelt humusz értékesítési bevételei és költségei

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú, természetben Siófok, Fő tér 10/B. pinceszint 1. szám alatt található társasházi garázs ingatlan      vonatkozásában

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Balaton-parti Kft. átvilágítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Siotour Kft. átvilágítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Mazsorettek XII. Vándorkupa Versenyének támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Csapadékvíz vezetéki telki szolgalmi jog bejegyzés

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./Javaslat a bizottsági alap felosztására a 2016. év vonatkozásában

      Előterjesztő:Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változásai

       Előterjesztő:   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

 

26/ Siófok Város Gondozási Központ személyi változása

      Előterjesztő: Kaszáné Nagy Zsófia intézményvezető

27./ KIKK személyi változásai

      Előterjesztő:  Gyulainé Isó Edina KIKK igazgatója   

 

28./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

       Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető  

 

29./ A polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

30./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ Polgármester és alpolgármesterek beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint: szóban vagy írásban!)

 

32./ Aktuális ügyek

2016-02-25MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

 1./ Válasz Szajcz Adrián önkormányzati képviselő interpellációjára (szóbeli)

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 2./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

    Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének „az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének módosítására (képviselői indítvány alapján)

     Előterjesztő:   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

 

4./ Kálmán Imre Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

   Előterjesztő:  Gyulainé Isó Edina KIKK igazgatója

- melléklet

- melléklet

- melléklet

 

5./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2012. 09.01. - 2016. 08.31. továbbképzési  tervének értékelése, Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2016. 09.01. - 2021. 08.31. továbbképzési terve és Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 20162017. beiskolázási  terve

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető

- melléklet

- melléklet

- melléklet

 

6./ Siófok Város Önkormányzata által biztosítandó települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat, továbbá javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

7./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére

          Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

8./ A Siófok, Petőfi sétány sétálóutcává alakított szakaszának üzemeltetése

     Melléklet 1

     Melléklet 2

     Melléklet 3

     Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

9./ A Siófoki Nagystrandon lévő Beach House üzemeltetésére beérkezett ajánlatok értékelése  

  Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető, Balaton-parti Kft.

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

 

10./A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület 2016. évi marketingköltség tervezete

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

11./ Rendezvényfinanszírozás Húsvéti Nyuladalom 2016. március 25-28.

      Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

12/ GINOP-1.3.4-15 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése pályázat

       Előterjesztő: Hegyi Károly elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

13./ Gör-pálya létesítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ 2016. évi PR keret meghatározása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

16./ A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület Víztoronyra vonatkozó bérleti díjának ügye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapítása

      Melléklet 1

      Melléklet 2

      Melléklet 3

      Melléklet 4

      Melléklet 5

      Melléklet 6

Melléklet 7

Melléklet 8

Melléklet 9

Melléklet 10

Melléklet 11

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

-        Az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján meghozandó határozat a költségvetés

elfogadásával kapcsolatban   (határozat hozatala)

              -   A 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása   (rendelet elfogadása)

 

19./ Balaton déli parti vasútvonal rekonstrukciója során a Szabadbattyán- Lepsény- Siófok – Keszthely vasútvonal Siófok Város területét érintő szakaszán jelentkező terület-felhasználási mód változás igény miatt történő Siófok Város településrendezési eszközeinek módosítás elindítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és

                     Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

- melléklet

- melléklet

 

20./ Siófok Város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő aktív és passzív elemeinek, valamint az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő aktív elemeinek karbantartása, üzemeltetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


21./ Siófok- Töreki városrész ivóvízhálózatán új nyomászóna kiépítéséhez szükséges szolgalmi jog megállapodás megkötése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

- melléklet

- melléklet

 

22./ A siófoki 0184/35 hrsz-ú, Töreki, Jódi hegyen található ingatlana hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Fabriczy Jánosné által felhalmozott bérleti díjtartozás kezelése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ A Siófoki Hírek és Programajánló kiadvány szerkesztésével kapcsolatos egyes szerződések felmondása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ Siófok Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

26./ Döntés a siófoki háziorvosok és házi gyermekorvosok által beterjesztett kérelmekről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

 

27./ Dr. Radosits Károly gyermek tüdőgyógyász kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O.u. 22/2. fszt. 3. szám alatti bérlakás hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a 8600 Siófok, Porecs tér DNY-i sarkán található pavilon vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ Siófok Város Önkormányzata, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal és a Somogy Megyei Kormányhivatal között Siófokon 2013. 08.21-én a Siófok,

       Fő tér 1 sz. alatti ingatlan üzemeltetése és az üzemeltetési költségek megosztása tárgyában létrejött Megállapodás módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ DDRFÜ Nonprofit Kft. ajánlat a TOP pályázatok benyújtásához szükséges háttérdokumentációk elkészítésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

32./ A TOP 5.1.2-15 kódszámú, Helyi foglalkoztatási együttműködés pályázathoz csatlakozás elfogadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2015.(XI.25.) számú másodfokú településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen beadott kereseti kérelem elbírálása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

34./ Siófok Város Gondozási Központja Alapító Okiratának módosítása (kormányzati funkcióváltozás)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

- melléklet

 

35./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változásai

     Előterjesztő:   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

 

36./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változásai

     Előterjesztő: Somogyi Éva intézményvezető  

 

39./ Aktuális ügyek

2016-02-25MeghívóJegyzőkönyv

2016-02-02MeghívóJegyzőkönyv

Javaslat az ülés napirendjére:

1./ Az NHSZ Zöldfok Zrt. részéről szerződés közös megegyezéssel történő felbontásának kezdeményezése, illetőleg elállás közlése az ordacsehi 091/7, 091/9, 091/10 hrsz-ú, továbbá a balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában kötött szerződés tekintetében

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2016-01-28MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

Javaslat az ülés napirendjeire:

 

1./ Siófok, Petőfi sétány sétálóutcává alakított szakaszának üzemeltetése

Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató  

2./ Ferling Tanácsadó és Szolgáltató Kft. prezentációja (Középtávú turizmus koncepció szerződés szerinti 1. szakasza)

Előterjesztő: Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egy. elnöke

(A prezentáció megismétlésre nem kerül a képviselő-testületi ülésen, az a 2016. január 21-ei együttes IRB és PTB ülésen megtörtént, melyre minden önkormányzati képviselő meghívást kapott.)

 3./ A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Múzeum tevékenységéről beszámoló a 2015. év vonatkozásában és tájékoztatás a 2016. évi tervekről, felkészülésről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Kostyál-Mórocz Gyöngyi mb. ig.)

 4./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet:

5./ Kálmán Imre Kulturális Központ SzMSz módosítása

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója 

 6./ Siófok Város Gondozási Központja szervezeti és működési szabályzatának és szakmai programjának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Kaszáné Nagy Zsófia int.vezető)

melléklet

melléklet

7/ Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársasággal 2010. március 1-én kötött szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 melléklet

8./ 2016. januárban kiírt TOP pályázatok elkészítésére vonatkozó szerződések az ADITUS zrt-vel, illetve rövid tájékoztató a pályázatokról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

9./ TOP pályázatok ismertetése és az elkészítésükre vonatkozó szerződések

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

  10./Állami tulajdonban lévő siófoki ingatlanok kiigénylése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

melléklet

  11./ Siókom Nkft. Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

12./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O. u. 22./2. fszt. 3. szám alatti bérlakás hasznosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

13./Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról” szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat, továbbá javaslat a Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  

 

14./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző  

 

15./ KIKK személyi változások

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester    

 

  16./ A Siófok, Fő tér 10/B. szám alatt található garázs (10. hely) értékesítése

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 17/ A Siófok, Bajcsy-Zsilinszky u. 110. szám alatti, 5075/A/62 hrsz-ú üzlet értékesítése

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 18./ A Siófok, Stromfeld Aurél u. 13/A. szám alatti, 1914/2 hrsz-ú és a 1914/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ Döntés a Siófok, Batthyány u. 10. szám alatti, 6646 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ A Siópress Kft. kérelme – Veszprém Rally 0 nap

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

21./ Böjte Csaba missziós körút szállás támogatási kérelem

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ DDRFÜ Nonprofit Kft. megbízása befektetési portfólió összeállítására

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – I. rész, II. rész – PTB elnökének tájékoztatója a Bahart Zrt,, illetve az NHSZ Zöldfok Zrt. közgyűlésekre kapott bizottsági/képviselő-testületi határozatokban foglaltak végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

24./ I.,Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az  önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott                     szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2015.szeptember 01. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

  II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2015. szeptember 01. napjától – 2015.december 31. napjáig terjedő időszak  vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                       Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnök

25./ Iskolai körzethatárok felülvizsgálata és jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

26/ Aktuális ügyek

2016-01-07MeghívóJegyzőkönyv

1./ A Gábor Dénes Főiskolával a Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítésére, 2015. december 01. napján kötött megállapodás módosítása és Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ létesítésével kapcsolatos egyéb szerződések megkötése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (pm.kabinet)

  2./ Döntés kéményseprő- ipari közszolgáltatások fenntartásáról (II).

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester   (pm.kabinet)

2015-12-15MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ Új épületek védelem alá helyezése – Javaslat a helyi építészeti és történeti értékek védelméről szóló 22/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztők: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                         Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 2.1./Siófok Város - a Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata céljával indított,      49/2005.(IV.28.) sz. képviselő-testületi határozattal megállapított, többször módosított  településszerkezeti terve és leírása módosításának elfogadása 

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2.2./ Siófok Város - a Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-7 építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata céljával indított, többször módosított Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

   Előterjesztők: Dr. Lengyel Róbert polgármester

                            Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

3./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I. félévi  munkaterv-tervezete

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület bérleti díjának felülvizsgálat

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

5./ DDOP-2008.2.1.3-C számú pályázatban megvalósított beruházás összegének beszámítása (kiegészített előterjesztés)

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

6./GINOP-1.3.4-15 (TDM) pályázat

         Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

7./ Ajánlati felhívás a Siófoki Nagystrandon lévő Beach House üzemeltetésére   

     Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. igazgatója

 

8./ A Siófok Petőfi sétány  sétálóutcává alakított szakaszának üzemeltetése

     Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. igazgatója

 

9./ A 123/2015.(VI.25.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

       Előterjesztő: Dr. Baráth István igazgató

 

10./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési terve

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./ 2015. évi közbeszerzési terv módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

melléklet

 

12./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal működését segítő beruházás és beszerzés engedélyezése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ A 141/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozatban meghatározottak szerint forrásmegjelölés a Siófok Kézilabda Club Sportegyesület támogatása tárgyában

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ „Siófok BUÉK 2016” sport-rendezvénysorozat támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ A Siókom Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2016. évi         közszolgáltatási szerződés elfogadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

mellléklet

melléklet

 

17./ A Siókom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

18./ Siófok város köztemetőinek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása, a Közbeszerzési Törvény módosulása miatt

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

19./ Tájékoztatás „Siófok város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti, autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, tájékoztatási, irányítási és ellenőrzési feladatok végrehajtása 2016. január 1-től 2020. december 31-ig” pályázat eredményéről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Siófok Város közvilágítási hálózatának Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő aktív és passzív elemeinek, valamint a Dél-dunántúli            Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő aktív elemeinek karbantartása, üzemeltetése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú, természetben Siófok, Tanácsház utcai garázssor 12. számú garázs ingatlana vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ Siófok Város Gondozási Központjának átszervezés, a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozásának várható költségigénye

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./A kistérségi szélessávú internethálózat értékesítésére vonatkozó döntés módosítása

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ Városmarketing és PR előkészítése a 2016. évre tervezett rendezvények és az egységes arculat tükrében

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ A Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft. és Siófok Város Önkormányzata közötti út térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződés  jóváhagyása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

26./ Önkormányzati tulajdonú bérlakások állapota, a lakáshoz jutás, illetve a lakások elidegenítésének feltételei

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Bláthy O. u. 22/2. fszt. 3. szám alatti bérlakás értékesítésre kijelölése

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester


28./ Siotour Kft. átvilágítása auditáló társaság bevonásával

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Döntés alapítványi forrás átadásáról Matyikó Sebestyén József Emlékkötet támogatása céljából

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változásai

       Előterjesztő:   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

 

31./ A BRTK Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

          Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ Siópress Kft. támogatási kérelme – Veszprém Rally 0 nap 

            Előterjesztő:  Dr. Lengyel Róbert polgármester    

 

33./ Együttműködési megállapodás a DDRFÜ Nonprofit Kft. és az MSB Zrt.-vel projekt szintű szakértői feladatokra

       Előterjesztő: Dr. Baráth István igazgató

 

34./ Balaton-parti Kft. átvilágítása auditáló társaság bevonásával

       Előterjesztő: Dr. Baráth István igazgató

 

35./ Egyebek

  • A  képviselő-testület 2015. november 25-ei ülésén meghozott döntés értelmében a Siófoki Hírek főszerkesztője által benyújtott anyag véleményezése

          Elkészítette: Gáti Kornél, a Siófoki Hírek főszerkesztője

          Beszámol: Csorba Ottó, a PTB elnöke      

2015-12-01MeghívóJegyzőkönyv

 

- Napirendi lista 2015. december 01-i rendkívüli képviseő- tetsületi ülés

 

   1./ A Gábor Dénes Főiskola által kezdeményezett szerződésmódosítás a Siófok, Petőfi sétány 1. szám alatti ingatlan bérleti hasznosítása ügyében

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 Melléklet PTB jegyzőkönyv

2./ A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 azonosítószámú, „Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése” című pályázat keretében akadálymentes honlap  elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése 

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2015-11-25MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

 

 

1./ Siófok Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója 

Előerjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

2./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2015. ¾ éves gazdálkodásáról

Előerjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

3./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

4./ Javaslat a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

5./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének változása 2016. január 1- jétől, Siófok Város Gondozási Központja alapító okiratának módosítása

(és ezzel összefüggésben „Siófok Város Önkormányzata által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, és a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról” szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat)

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

- melléklet

- melléklet

- melléklet

Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület előterjesztései:

 

6./ A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete (átdolgozott)

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

 7./ DDOP-2008.2.1.3-C számú pályázatban megvalósított beruházás összegének beszámítása

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök


8./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai TDM pályázatról

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

9./ Tájékoztató a középtávú koncepció kialakításáról

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

10./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület támogatási összege

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

Balaton-parti Kft. előterjesztései:

 

11./ Ajánlati felhívás a Siófoki Nagystrandon lévő Beach House üzemeltetésére    

     Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető

- melléklet

12./ Ajánlati felhívás a Siófok Petőfi sétány sétálóutcaként üzemelő szakaszának bérletére

     Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető

- melléklet

További előterjesztések:

13./ Siófok Város Önkormányzata és Walnut Creek testvérváros diákcsere programjának támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Pm. kabinet)

14./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 1367/2 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Pusztatorony téren található Balaton típusú pavilon vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (pm. kabinet)

 15./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és a Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft. között Siófokon, 2015. 05.04-én létrejött Megállapodáson alapuló közvilágítás hálózat átadás- átvétel kérdéséről

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

16./ A Siófok, Felszabadulás u. 48. szám alatt található ingatlan megosztásáról és megvásárlásáról szóló adásvételi és ingatlan megosztási szerződés jóváhagyása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a Siófok, Mező u. 116. szám alatti ingatlan vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

 19./ „Siófok, Fő utca: Beszédes József híd és Vilma utca közötti szakasz profiljavítása” és „Siófok, Fő utca: Vilma utca és Kandó utca közötti szakasz profiljavítása” elnevezésű, települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT), 140002309U és 140002409U azonosító számú pályázati támogatási szerződések módosításának jóváhagyása”

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

21./ Az NHSZ Zöldfok Zrt. bérlőkijelölési és használati jogának érvényesítéséhez biztosítandó ingatlanok

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadvány alaki, tartalmi megújítása, költség- csökkentés melletti kiadása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

 

23./Kommunikációs Együttműködési Szerződés megkötése a Balaton Televizióval

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ Opticon Kft. bérleti szerződése                                   

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

- melléklet

 

25./ Tanuszoda  létesítéséhez pályázat előkészítése             

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

26./ Döntés az ordacsehi 091/7, 091/9, 091/10 hrsz-ú, továbbá a balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában                        

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Siófok Város Polgármestere településképi bejelentési eljárásban hozott 15748-3/2015. számú döntése elleni fellebbezés elbírálása 

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

28./ A szennyvízcsatornázás utáni helyreállítás a Töreki városrészben és a belterület lakó- övezetének ellátatlan területein

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

29./ Feladat-ellátási megállapodás kötése SNI feladatok ellátására Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjében (2015/2016-os tanév)

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ Javaslat Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2015.(VI.25.) számú határozat módosítására

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ Döntés a Civilek a Nemzetért Egyesület Adventi kettős kereszt adományára vonatkozóan

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

- melléklet

32./ Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel Megbízási Keretszerződés megkötése                                                        

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

33./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

34./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

35./ Javaslat a polgármester jutalmazására

       Előterjesztő: Hamvas Péter alpolgármester

 

36./ Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina igazgató

37./ Alapítványi támogatások átadásának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

38./ Egyebek

2015-10-29MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A 2015. évi idegenforgalmi szezon értékelése, tájékoztatók, beszámolók:

            Előterjesztők:

Dr. Lengyel Róbert polgármester

                          Rendőrkapitányságok részéről meghívottak:

  • Dr. Piros Attila dandártábornok, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, kapitányságvezető
  • Király Richárd, Városi rendőrkapitány
  • Horváth László, a Balatoni Vizirendészeti Kapitányság vezetője;

 

valamint:

  • Hegyi Károly, a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület elnöke 
  • Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft.  igazgatója
  •  Balogh Renáta, a Siotour Kft. igazgatója
  • Gyulainé Isó Edina, a Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatója

Ezen belül:

1.1./ A Siófoki Rendőrkapitányság és a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság szóbeli tájékoztatója a szezon vonatkozásában

1.2./ a Balaton-parti Kft. 2015. évi idegenforgalmi szezon értékelése

1.3./ a Siotour Kft. 2015. évi idegenforgalmi szezon értékelése

1.4./ a Kálmán Imre Kulturális Központ értékelése, beszámolója a 2015. évi idegenforgalmi szezonban lebonyolított rendezvényekről

1.5./ a 2015. évi turisztikai szezon értékelése és a Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület beszámolója

1.6./ Beszámoló a 2015. évi idegenforgalmi szezonról (városüzemeltetési rész, valamint a Hatósági osztály Városőrség beszámolója)

 

2./ Siófok Város Önkormányzata ciklusprogramjának kiegészítő melléklete a 120/2015.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat értelmében

     Előerjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  

 

3./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

4./ Javaslat a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

5./ Javaslat a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

6./ Siófoki Fürdőegylet 2015. évi B.U.É. K. Siófok Szilveszteri party rendezvénye

     Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

7./ A Balaton-parti Kft. 2015. I.-III. negyedévi gazdálkodása, folyószámla hitelkeret meghosszabbítása

     Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető

 

8./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadvány Szerkesztő Bizottságának létrehozása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ A 2. számú fogorvosi alapellátási körzet praxisjogának elidegenítése, előszerződés megkötése Dr. Mekis Miklós fogszakorvossal

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

  • 1. számú melléklet- önéletrajz
  • 2. számú melléklet: Nyilatkozat

10./ Önkormányzati tulajdonú, siófoki 5075/A/62 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

11./ Siófok Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület között támogató szolgáltatás ellátására létrejött Ellátási szerződés módosítása, valamint Siófok Város Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyesület között fogyatékkal élők nappali ellátására létrejött  Ellátási szerződés Módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Siófok Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közt kötendő együttműködési megállapodás  

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Döntés a Siófoki Rendőrkapitányság Siófok város címerével ellátott karjelvény tervezetére vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás rendszerének változása, szándéknyilatkozat az ellátás módjáról, szervezeti kereteiről 2016. január 1-jétől.

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 15./ Siófoki KÖH személyi változások

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 16./ Kálmán Imre Kulturális Központ személyi változásai

       Előterjesztő: Gyulainé Isó Edina, a KIKK igazgatója

 17./ Egyebek

2015-10-20MeghívóJegyzőkönyv

 1./ Dr. Szélyes Miklós, Siófok Város Polgármesteri Hivatala nyugalmazott jegyzőjének az önkormányzat saját halottjává nyilvánítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2./ Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 azonosítószámú, „Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi hulladékgazdálkodásának fejlesztése” című pályázat   jelenlegi állásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

2015-09-24MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1/ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

6. számú melléklet

2./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – „az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről” szóló rendelet módosítására – 2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása

3./ Javaslat „A helyi adókról és az adózás rendjéről” szóló 45/2007.8XII.14.) önkormányzati rendelet módosítására

 4./ Javaslat „Siófok Város Ösztöndíjáról, valamint a nemzetközi, országos és megyei tanulmányi versenyen kiemelkedő eredmények jutalmazásáról” szóló önkormányzati rendelet megalkotására

5./ „Siófok város közép és  hosszútávú területfejlesztési dokumentumainak jóváhagyása” (ITS)

Mellékletek:

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

6. / Siófok Város – Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata céljával indított – település- rendezési eszközeinek módosítása véleményezési szakaszának lezárása 

7./ A Konok-Hetey Művészeti Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás teljesítése

8./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadvány alaki, tartalmi megújítása,  költségcsökkentés melletti kiadása

9./ SIOTOUR Kft. átvilágítása auditáló társaság bevonásával   

10./ Siófok, Petőfi sétány 1. szám alatti ingatlan (a volt Kodolányi János Főiskola   által használt épületegyüttes) hasznosítása   

Melléklet

11./ Emléktábla elhelyezésének engedélyezése     

12./ A Siófok, Szent László u. 214. szám alatt található ingatlan megvásárlására, a REK-CAR Vendéglátóipari  és Kereskedelmi Kft-től érkezett pályázat elbírálása

13./ A Siófok, Szent László u. 214. szám alatt található ingatlan megvásárlására, a Nagy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től érkezett pályázat elbírálása

14./ Döntés Bejelentő 1 és Bejelentő 2 kérelméről

Melléklet

15./ A Siófok, Fő u. 200. szám alatt található ingatlan megvásárlására érkezett pályázat elbírálása

16./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Szakképzési Centrum között kötendő Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása

17./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Tanácsház u. 1. 5/33. szám alatti bérlakás értékesítése Kovács Sándor bérlő számára

18./ Az önkormányzati tulajdonú Siófok, Tanácsház u. 1. 8/52. szám alatti bérlakás értékesítése Papp Tiborné bérlő számára

19./  A Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete

20./ A siófoki turizmus középtávú koncepciójának ügye

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

 

21./ Az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft-vel Megbízási Keretszerződés megkötése

22./ Az NHSZ Zöldfok Zrt. bérlőkijelölési és használati jogának érvényesítéséhez biztosítandó ingatlanok                                                               

23./ Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között Siófokon, 2012. szeptember 18-án létrejött Megállapodás módosítása

24./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

25./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

26./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői beosztás betöltésére pályázati kiírás jóváhagyása

27./A Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

28./ Siófokiak egészséges életmódra nevelését segítő „Együttműködési Megállapodás” megkötése

29./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés (2016. évi pályázati forduló)

30./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változásai

31./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

32./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

33./ I.,  Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az  önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2015. május 01. napjától – 2015.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

     II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban 2015. május 01. napjától – 2015.augusztus 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

34./ Egyebek

2015-08-04MeghívóHirdetményJegyzőkönyv

1_Ovoda_szervezetatalakitas_II

2_FGSZ_Zrt_optikai_kabelfektetessel_kapcsolatos_kartalanitasa

3_buszos_rendelet_modositasa

 

2015-06-25MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

NAPIRENDI LISTA

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2015. JÚNIUS 25-ei ülésére

 

1./A közösségi közlekedés koncepciójának átdolgozása, valamint a Siófoki helyi

  menetrend szerinti autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak pályázati

  felhívása a 2016.-2020. közötti időszakra

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Siófok Város Önkormányzata ciklusprogramjának kiegészítése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munka-

     tervének elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4 ./Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

      rendelet módosítására – előirányzat módosítások                        

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

5./ Tájékoztató az önkormányzati gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról

        Előterjesztő: Csorba Ottó tanácsnok  

 

6./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje szervezet-átalakításáról döntés

          Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

7./ A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos

     önkormányzati nyilatkozatok megtétele

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

8./ A Somogy Megyei Kormányhivatal tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a

       Széchenyi Programiroda elhelyezéséhez

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

9./ Siófok Város Önkormányzata, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal és a

     Somogy Megyei Kormányhivatal között Siófokon, 2013. 08.21-én a Siófok,

     Fő tér  1. szám alatti ingatlan üzemeltetése és az üzemeltetési költségek megosztása

     tárgyában létrejött Megállapodás hatályának meghosszabbítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

10./ Siófok Város Önkormányzata és a Somogy TV között létrejött Kommunikációs

       Együttműködési Szerződés módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

11./„Siófok, Pitypang Óvoda energetikai fejlesztése, felújítása” elnevezésű pályázat

     benyújtása és szükséges önerő biztosítása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

 

12./ Siófok, Siófoki utca (Vécsey Károly és Csongor utcák közötti szakasz) útburkolat

     felújítása és a hozzá tartozó északi oldali járda térkövezése” elnevezésű pályázat

     benyújtása és szükséges önerő biztosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./ Rózsakert és környéke fejlesztése

   Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ „Siófok-Ságvárt összekötő 65. számú ú mellett kerékpárút létesítése” elnevezésű

    KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú pályázatok benyújtása

           Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

15./ A Siófok, Mező u. 99. szám alatti ingatlan hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ A nyári üdülőorvosi ügyeleti ellátás megszervezése és finanszírozása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Siófok, Tanácsház u. 1. szám alatti társasház kérelme                

         Előterjesztő: Szamosi Lóránt tanácsnok

 

18./ A Konok-Hetey Művészeti Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás

      teljesítése                                                                                     

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19./ A Siófok, Petőfi sétány 1. (siófoki 6752 hrsz.) szám alatti ingatlan hasznosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Döntés a Siófoki Kosársuli Egyesület támogatási kérelméről

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófok Kézilabda Club Kft. között, a siófoki

       9778 hrsz-ú, volt kenyérgyári ingatlanra kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./Siófok Kézilabda Club Sportegyesület TAO támogatása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./ Siófok Város Polgármestere településképi bejelentési eljárásban hozott

     7690-3/2015.számú döntése elleni fellebbezés elbírálása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ Emléktábla elhelyezésének engedélyezése

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ A 2015. évi civil szervezetek támogatása között alapítványi támogatás átadásának

     jóváhagyása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

 

26./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadványokkal, az önkormányzati honlap

       működtetésével kapcsolatos előzetes döntés pontosítása

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ A Siófok, Fő tér 5. I./1. szám alatti lakás értékesítése

         Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ Tulajdonosi döntés a Siotour Kft. tőkehelyzetéről

       Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató, Balaton-parti Kft.

 

29./ Tagi kölcsön biztosítása a Siókom Nonprofit Kft. részére

       Előterjesztő: Jámbor Timea, az Nkft. ügyvezető igazgatója

 

30./ Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között Siófokon, 2012.

       szeptember 18-án létrejött Megállapodás módosítása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

31./ A SIÓPRESS KFT. – Gyarmati Ariel és Kocsis György rally versenyzők

       támogatási kérelme

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

32./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

33./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

       Előterjesztő: Antalné Finta Éva intézményvezető-helyettes

 

34./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyi változások

       Előterjesztő: Nagyné Panyi Judit intézményvezető

 

35./ Siófoki Fürdőegylet „Borpart” rendezvénysorozatának támogatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

36./ Siófoki Fürdőegylet 2015. évi vásári terve

       Előterjesztő: Hegyi Károly elnök

 

37./ Pályázat benyújtása a 2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának

       csökkentésére

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

38./

 

 Zárt ülésen tárgyalni javasolt napirend az önkormányzati  SzMSz 19. § (1) bek. b./ pontja figyelembe vételével:

 

  1./ Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ Döntés a Balatoni Szövetség által adományozott Balaton Díjra javasolt

     személyekről, intézményekről, vagy közösségekről

    Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 1_helyi közösségi közlekedés 06 ho

2_Ciklus gazdasági program - kiegészítéssel 0615

3_ Siófok képviselőtestülete  2015_második_felevi_ktmunkaterv-tervezet

4_2015 évi költségvetési rend mód jav_előirányzatmódosítások 06 hó

4_kv_rend_mod_junius-kezbeosztos kiegeszites.doc

5_önk gazdasagi tarsaságok gazd tájékoztató

6_Óvoda szervezetátalakítása 06 ho

7_pályázat közösségi közlekedés támogatására

8_SMKHiv  tulajdonosi hozzájárulás kéréseProgramiroda elh

9_Városháza_kormányhivatal_Fő tér 1. üzemeltetési költségekrőlmMegállapodás

10_Somogy TV szerződés-módosítás

11_Pitypang óvoda energetikai fejlesztése önerő

12_Siófoki utca felújítás pályázat önerő bizt

13_Rózsakert és környéke fejlesztése

14_Siófok- Ságvár kerékpárút pályázat benyújtása

15_Siófok, Mező u. 99. szám alatti ingatlan hasznosítása

16_nyári orvosi ügyelet és ügyeleti díjak emelése 06 ho

17_Siófok, Tanácsház u. 1. szám alatti társasház felújítási kérelme

18_Konok-Hetey Művészeti Alapítvány

19_Siófok, Petőfi sétány 1. ingatlan hasznosítása

20_Kosársársuli Egyesület támogatási kérelme

21_SKC Üzemeltetési Megállapodás módosítása

22_Siófok Kézilabda Club SE TAO támogatás 06 hó

23_fellebbezés településképi eljárásban Pmhatellen 06ho

24_Emléktábla elhelyezésének engedélyezése

25_Forrás átadása Alapítványok részére

26_Siófoki Hírek és Programajánló előterjesztés június

27_Fő tér 5. I61. szám alatti lakás értékesítése

28_Tulajdonosi döntés a Siotour Kft. tőkehelyzetéről -KT

30_Balaton -Parti és önk közötti 20120918 bérlrti szerződés mód.

31_Rally versenyzők támogatási kérelme

32_KÖH személyi változások 06ho

33_Gondozási Központ személyi változások

34_Siófoki Óvoda és Bölcsőde  személyi változások 06ho

35_Borpart rendezvények Siófoki Fürdőegylet támogatása

36_Siofoki_Furdoegylet _eloterj_Vasar_terve 2015

37_Viz-csatornadij_tamogatas_palyazat_0625KT

38_ SIOKOM_Nonprofit_Kft_torzstokejenek_felemelese.doc

39_kozbesz_terv_2 sz_modositasa_2015.doc

39_kozbesz_terv_2015_terv_vjunius.xlsx

40_Siofok_Vitorlas_utca_aluljaro_es_korfogalom_lezesitmenyeinek_tulajdonbavetele.doc

41_Pmtelepuleskep_fellebbezes_elb_8938_sz_hat_5_D_mozi.doc

42_KIKK-ban_szemelyi_valtozasok_06_ho.doc

2015-05-28MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

NAPIRENDI LISTA

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2015. MÁJUS 28-ai ülésére

 

 

1./A közösségi közlekedés koncepciójának átdolgozása, valamint a Siófoki helyi

     menetrend szerinti autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak pályázati

     felhívása a 2016.-2020. közötti időszakra

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./ 2014. évi közbeszerzési beszámoló

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ A Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 2014. évi szakmai és pénzügyi

     beszámolója

     Előterjesztő: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető

 

4./ Javaslat az 5/2015.(II.27.) ÖR – az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

       rendelet módosítására – előirányzat módosítások

  Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

5./ Siófok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

     9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete „Siófok Város Önkormányzata alaptevékeny-

     ségének kormányzati funkciók szerinti besorolása” című 2. számú függelékének

      módosítása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester 

 

6./ A parkolás szabályozásáról és a várakozásrendjéről szóló 14/20111.(V.13.)

       önkormányzati rendelet módosítása

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

7./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő

       anyakönyvi események engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 16/2011.

       (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

8./ Javaslat a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az

     önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés

     megtérítéséről szóló 14/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő: Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző

 

9./ 2015. évi közbeszerzési terv módosítása (1.sz.módosítás)

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

 

 

 

 

 

10./ Megállapodás a Balaton-parti Kft. és az EON Zrt. között fizetési határidő

       átütemezéséről

     Előterjesztő: Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezető igazgatója

 

11./”Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon” elnevezésű, DDOP-3.1.3/G-14-2014-

     0043 kódszámú pályázat egyéb költségeire pénzügyi fedezet biztosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

12./ Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használat fokozását célzó pályázatok

     előkészítésére fedezet biztosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

13./SIOTOUR Kft. átvilágításának ütemterv módosítása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

14./ Erdei iskolai program megvalósítása a siófoki általános iskolai tanulók részére

     Előterjesztő: a bizottság elnöke

 

15./Döntés a Siófoki Kosársuli Egyesület támogatási kérelméről

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

16./ Döntés a siófoki civil szervezetek székhelyhasználatával kapcsolatos engedélyek

       megerősítéséről

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

17./ Döntés az ordacsehi 091/7, 091/9, 091/10. hrsz-ú, továbbá a balatonkeresztúri 073

        hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

18./ A taxi állomáshelyek hasznosítására vonatkozó „Együttműködési Megállapodás”

       kiegészítése

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

19/ Siófok Város Önkormányzata és a Kaposvári Egyetem között 2012. december 21.

       napján, a Siófok, Petőfi sétány 1. szám (siófoki 6752 hrsz.) alatti ingatlan

       vonatkozásában létrejött használati megállapodás közös megegyezéssel történő

       megszüntetése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

20./ Csiszár Elek festőművész Matyikó Sebestyén Józsefről készített festményének

       megvásárlása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

21./ Siófok Kézilabda és Tenisz Club Kft. TAO támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./  Döntés a Siófok, Széchenyi u. 37-39. szám alatti társasház „Otthon Melege Energia

        Program”pályázatának benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

23./A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola bérleti szerződésének módosítása

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

24./ Stadion beruházás folytatása

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

25./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyzeti változásai

       Előterjesztő:   Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit  jegyző

 

26./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje személyzeti változásai

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

27./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

28./ I., Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak

                 az  önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott

                 szerződésekről (meghozott határozatok)

           II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban

                 előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a  helyiségek bérletével kapcsolatban

                 2015. január 01. – 2015.április 30.-ig terjedő időszak vonatkozásában

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester /Csorba Ottó, a PTB elnöke

 

29./ Siófok Város Gondozási Központja Szervezeti és Működési Szabályzata

       Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

30./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása

        Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester  (szóbeli, kiosztott anyag)

 

 

31./ Egyebek:MÁV megkeresése nyári vonatközlekedés kapcsán (szóbeli)

 

Zárt ülésen tárgyalni javasolt napirend az önkormányzati  SzMSz 19. § (1) bek.a./ és  b./ pontja figyelembe vételével:

 

       1./ A Balaton-parti Kft. vizsgálati jelentésének elfogadása és intézkedések

            meghozatala

            Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

2./  Külföldi delegáció kijelölése az Entente Florale Europe díjátadójára

      Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

3./ Szociális ügyben érkezett fellebbezés elbírálása

     Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

4./ Siófok Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok Állami

    Számvevőszék általi ellenőrzése     (szóbeli, kiosztott anyag)

    Előterjesztő: Szajcz Adrián önk. képviselő, FIDESZ-KDNP frakcióvezető

 

 5./ Egyebek: Bahart Zrt. 2015. május 26-ai közgyűlésén történtekről beszámoló

      (Csorba Ottó tanácsnok, PTB elnök, a tulajdonos képviseletében, szóbeli)

 

 

1_siófoki helyi közlekedés koncepció és kiirás

2_Kozbeszerzesi beszamolo_ 2014 táblázattal együtt

3_Máltai Szeretszolg 2014 évi beszámolója

3_Máltaiak beszámoló előterjrésze 05 ho

4_2015 évi önkorm_kv_rend_mód_és kiegészítése

5_önk SzMSz mód_kormányzati funkciók törlése

6_parkolási rendelet módosítása

7_házasságkötés dijmód hajón_önkrendmód

8_közterületekről szóló rendelet módosítása

9_2015 évi közbeszerzési terv módosítása 05 ho (1)

9_melléklete_Másolat eredetijeközbesz_terv_2015_terv_v4

10_Balaton-parti Kft és Eon megállapodás határidő átütemezés PTB_KT

11_Eüalapellátásf pályázat_fedezet biztosítása egyéb költségre

12_energiahatékonyság pályázatok költségeire

13_Siotour Kft átvilágításának ütemterv módosítása

14_Erdei iskola program megvalósítása

15_Kosársuli Egy támogatási kérelme

16_Siófoki civil szervezetekszékhelyhasználata megerősítése

17_ordacsehi_Bkererszturi ingtlanok adásvétele táj

18_Taxis megállapodá kieg előterj

18_Taxi megállapodás előterj melléklete

18_Taxi 2 megállapodás kieg melléklete

19_Kaposvári Egyetem szerz megszüntetés

20_Csiszár Elek festmény vásárlása

21_Siofoki Kézilabda Club Kft TAO támogatása

22_ Széchenyi u 37-39 társasház _Otthon Melege Program pályázathoz

23_Harmónia Müv Iskola bérleti szerz mód

24_Stadion beruházás folytatása

25_KÖH személyi változások_ 05 ho

26_óvodai személyi változások 05 ho

27_jelentés_lejárt_ kt_hat_május 28 KTülésre

28_tájék_pm_ptb-helyiségbérletekről 20150101_20150430

29_Gondozási Kp_SZMSZmod jav

30_Ovoda_Bölcsőde alapito okiratának mód 05 ho

2015-05-28MeghívóJegyzőkönyv

1 napirend_Járási Kormhivatal 2014 évi tev beszámoló 05 hora

 

2 napirend_KÖH beszámoló 2014

2 napirend_előterjesztés KÖH 2014 évi beszámolója 0528 együttes ülésre

2015-05-18MeghívóJegyzőkönyv

2015-04-29MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1_Balaton-parti Kft szezonra felkészülés_KT

1_KIKK felkészülése szezonra 2015

1_közterületek_városőrség_szezonfelk 2015 elöterj

1_összefogl_előterj_szezonrafelkeszules_2015

1_Siófoki Fürdőegylet_Szezonelőkészítés

1_Siotour Kft szezonra felkészülés_KT

1_Vizirendészeti Rkap felkészülése 2015 szezonra

1_Fürdőegyletnek levél_Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének levele

1_Rendőrkapitányság 2014 évről beszámolója

 

2_Önk ciklusra gazd program 2015 - 2019 évekre

 

3_2014. évi gazdálkodási szöveges beszámoló

3_könyvvizsgáló záradék 2014 gazd beszámolóhoz

3_Kvizsg.jelentés_2014 év_15.04.21

3_2014 évi zárszámadási rendelet tervezet 0429 ülésen

3_2014_BRTKK_beszámoló.xls

3_2014_Gondozási_beszámoló.xls

3_2014_KIKK_beszámoló.xls

3_2014_KÖH_beszámoló_.xls

3_2014_önk_beszámoló_.xls

3_2014_SVÓB_beszámoló.xls

3_Könyvvizsgálói jelentéshez táblák_.xls

 

4_költségvetési rendelet mód javaslat_04hó

4_2015 évi költségvetési rendelet mód tervezete 04 29 ülésen

 

5_egyes önk rendeletek módosítására javaslat 04 hó KT

 

6_előlap és hat jav tűzoltóság katasztrófavéd beszámolójához 2014 évről

6_Siófok Helyi Tű Parancsnokság 2014 évi beszámoló jelentés

6_táj a katasztrófavédelem 2014 évi munkájáról önkormányzatok felé

 

7_Kapos Volan Zrt beszámolója 2014évről

7_Volán Zrt beszámolója melléklete

 

8_2014 évi belső ellenőrzési terv beszámoló 04KT

 

9_Gondozási Kp 2014. évi szakmai beszámoló NEFBizülés után

 

10_gyermekvédelmi értékelés önkorm 2014 évi

 

11_Temetkezési szolgáltatások díjai 2015-ben

 

12_Széchenyi Programiroda szerz megszüntetés

 

13_Szent László u 214 alatti ingatlan pályázat

 

14_NIF Zrt.rálépési engedély kérelme 2

 

15_Önkormányzati bérlakások bérlőinek díjtartozásai

 

16_Siógarden Ingatlanfejlesztő Kft megállapodás

 

17_Kórház_Önk_Magyar Állam közöt vagyonátadás megállapodás

 

18_Gondozási Kp létszámváltozásai 04 hó KT

 

19_Siotour Kft belső ellenőrzési tervezete

 

21_Siokom Nkft társasági szerz pótbefizetés

 

21_Siokom Nkft társasági szerz kieg mellékletei

 

22_Siókom Nkft törzstőke emelési jav

 

2015-04-15MeghívóJegyzőkönyv

1./ Uszoda projekt

2./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

 

2015-03-26MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

Javaslat  az ülés napirendjeire:

1./ Siófok Város Önkormányzata hatályos önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálata „az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 9/2013.(III.04.), valamint „Az önkormányzat vagyonáról” szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletek hatályos szabályozása alapján

2./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati   rendeletről (kapcsolódóan „a Siófok Város Önkormányzata hatályos önkormányzati rendeleteinek felülvizsgálata az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.), valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletek hatályos szabályozása alapján” tárgyú előterjesztéshez

3./ 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása + MELLÉKLET

4./ Megalapozó vizsgálat Siófok Város Településfejlesztési Koncepciójához

5./ Javaslat közterületek átnevezésére

6./ Javaslat a bizottsági alap felosztására a 2015. év vonatkozásában

7./ A Somogyi Hírlap Kiadójának együttműködési ajánlata Siófok Város Önkormányzata részére

8./ Együttműködési Magállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására

9./  FGSZ Zrt. által térítésmentesen felajánlott tárgyi eszköz elfogadása és használatba adása a Siófoki Rendőrkapitányság részére

10./ A központi alapellátási orvosi ügyeleti, valamint az üdülő orvosi feladatok ellátására közbeszerzési eljárás kiírása +MELLÉKLET

11./ Döntés az ordacsehi 091/7, 091/9, 091/10 hrsz-ú, továbbá a balatonkeresztúri 073 hrsz-ú ingatlanok adásvétele tárgyában + MELLÉKLET

12./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

13./ Gondozási Központ személyi változásai

14./ Támogatások iránti kérelmek elbírálása

15./ Döntés a TAO pályázat önrész önkormányzati felhasználásáról

16./ „Nyitnikék óvod kapacitás-bővítése” elnevezésű pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása

17./ Az Országos Önkormányzati Szövetségek közös felhívása önkormányzati szolidarításra a Buda-Cash Brókerház megszűnése miatt

18./ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program meghatározása

19./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

20./ Egyebek:

        - a 2015. 01.29.-ei képviselő-testületi ülésen megválasztott IRB kültag szóbeli nyilatkozat-tétele köztartozás mentességre vonatkozóan

- aktuális ügyek

2015-02-26MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

A Február 26-i KT ülést megelőző KÖZMEGHALLGATÁS jegyzőkönyve

Költségvetési rendelet mellékletei a 2015. 02. 26-i KT jegyzőkönyvéhez

1./ Siófok Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET

2./ Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról szóló 12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és javaslat a tárgyban új önkormányzati rendelet megalkotására

3./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására

4./1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 2015. március 1-jei hatállyal

4./2./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

5./ Megállapodás Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között + MELLÉKLET +MELLÉKLET

6./ A Siófoki Fűrdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete + MELLÉKLET

7./ I. Balatoni Szezonnyitó Bál megszervezése hagyományteremtő célzattal

8./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, tanácsház utcai garázssor 47. számú garázs ingatlana vonatkozásában

9./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6492/1 hrsz.-ú, természetben 8600 Siófok, Újpiac téren lévő garázssoron 8-as számú garázs ingatlan vonatkozásában

10./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/1/A/1 hrsz-ú, természetben 8600 Siófok, Fő tér 10/B. pinceszint 1. szám alatt található társasházi garázs ingatlan vonatkozásában

11./ A NIF Zrt. számára rálépési engedély biztosítása a Lepsény-Szántód- Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz rekonstrukciója céljából

12./ Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása

13./ Siófok, Vadvirág utca- Blaha Lujza utcában a nagy mennyiségű csapadékvíz miatt megsérült és balesetveszélyessé vált csapadékvíz-elvezető csatorna és járda helyreállítási munkáinak kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítás

14./ „Fotovoltaikus rendszer kialakítása a siófoki Csicsergő Bölcsődében” elnevezésű KEOP-2012-4.10.0/N” kódszámú pályázathoz szükséges önerő biztosításáról – módosítás

15./ Kommunikációs együttműködési szerződés megkötése

16./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadványokkal, az önkormányzati honlap működtetésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatala

17./ A képviselő-testület 17/2015.(I.29.) és a 181/2014.(XII.04.9 sz. határozatainak kijavítása

18./ A Balaton-parti Kft. és a Siotour Kft. FB ügyrendjének jóváhagyása

19./ Döntés a siófoki 12134-, 12135/2-, 12137/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő „Ingatlan ajándékozási szerződéssel vegyes telekalakítási megállapodás” megkötéséről

20./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létszám változásai

21./ Döntés az MLSZ- Euro Beach Soccer League – Nemzetközi strandlabdarúgó események támogatási kérelméről

2015-02-20MeghívóHirdetményJegyzőkönyv

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítása + MELLÉKLETEK

2015-01-29MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A Településképi véleményezési eljárásról, valamint a Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló helyi önkormányzati rendeletek módosítása

2./ „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló 3/1994.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 2015. február 1-jei hatállyal

4./A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

5./ Döntés Örökségvédelmi hatástanulmány készítéséről

6./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése Siófok Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint azzal összefüggésben a város Örökségvédelmi  hatástanulmányának készítéséről

7./ Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület pénzügyi helyzete (2014. év és 2015.)

8./ A DDOP-2.13/C-12-2012-0002 pályázat pénzügyi helyzete (Siófoki Fürdőegylet)+ Melléklet

9./ Döntés a Strabag Vasútépítő Kft. által a Lepsény-Szántód- Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz átépítése során ideiglenes depóniák elhelyezéséhez szükséges ingatlanok bérleti szerződésének meghosszabbításáról

10./ Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása

11./ FGSZ Zrt. által térítésmentesen átadott tárgyi eszközök felajánlása a Somogy  Megyei Rendőr-főkapitányság részére

12./ Döntés a Siófok belterület 5439 hrsz. alatti terület használatáról

13./ BFC Siófok Kft. pénzeszköz igénye tétele kimutatással kiegészítve

14./A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje létszám változás

16./Gondozási Központ személyi változásai

17./ A Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület támogatás iránti kérelme

18./ Tájékoztatás a polgármester valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörében megkötött szerződésekről, valamint a terembérleti díjakról  2014. április1- 2014. december 31. közötti időszak vonatkozásában

Tájékoztatást adja: Dr. Lengyel Róbert polgármester és Csorba Ottó, a PTB elnöke

19./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

20./ Új kültag megválasztása az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottságba

A megválasztott kültag  e s k ü t é t e l e (az esküokmány aláírása)

 21./ Bizottsági kültagok szóbeli nyilatkozata köztartozás mentességükről

Önálló képviselői/alpolgármesteri indítványok:

22./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

23./ Képviselői indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására

24/ Aktuális ügyek:

Az alábbi napirendek kapcsán zárt ülés tartása javasolt, melyről dönteni szükséges:

SzMSz 19. § (1) bek. b./ pontja, illetve a 19. § (2) bek. alapján

1./ Döntés „A siófoki Városháza átköltöztetése új épületbe” projekttől való elállás

2./ A Balaton-parti Kft. és a Siotour Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

3./ A Siófok, Petőfi sétány 1. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos felhatalmazás kérése

2014-12-18MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A Balaton-parti Kft. likvidítási helyzetének rendezése

2./ Siófok Város Önkormányzata és Walnut Creek testvérváros diákcsere programjának támogatása

3./Döntés Siófok Város Önkormányzata, Zamárdi Város Önkormányzata, valamint Siófok Város Gondozási Központja között központi alapellátási orvosi ügyelet tárgyában létrejött feladat átadás-átvállalási megállapodások megszüntetéséről

4./ A siófoki 6989 hrsz-ú, természetben Siófok, Szigliget u. 11. szám alatt található ingatlan értékesítése

5./  Döntés a Siófoki Bányász Sportegyesület támogatási kérelméről

6./ Döntés a Siófoki Kosársuli Egyesület rendkívüli támogatási kérelme

7./ A Siókom Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása

A kiküldött meghívóban szerepeltetett napirendeken kívüli új előterjesztések:

8./ Átmeneti intézkedésekről szóló 159/2014.(XII.04.) és a 160/2014.(XII.04.)  képviselő-testületi határozatok alkalmaztatásáról

9./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására javaslat – költségvetési előirányzatok módosítása

10./  A 176/2014.(XII.04.) sz. képviselő-testületi határozat szerinti szerződéskötéshez a Echo Penisola Kft. kérése         

11./ A Siókom Nkft. és az NHSZ Zöldfok Zrt. között kötendő Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása, valamint az ez alapján megkötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződés  elfogadása +MELLÉLKLET + MELLÉKLET  + MELLÉKÉLET + MELLÉKLET + MELLÉKLET                                   

12./ Balaton-parti Kft. belső ellenőrzési tervezete              

13./ BFC Siófok Kft. pénzeszköz igénye                             (új előterjesztés, zárt ülésen tárgyalta a testület)

14./ A Siófoki Hírek és a Programajánló kiadványokkal, az önkormányzati honlap működtetésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatala  

15./  Egyebek:

      - a képviselők szóbeli nyilatkozata a köztartozás mentességükről

Zárt ülés az SzMSz 19. § (1) bek. a./ pontja értelmében:

1./ Szociális ügyben érkezett fellebbezés elbírálása

2014-12-04Videó1Videó2Videó3Hirdetmény

01./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítása  

02./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2013.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról   

03./ Csorba Ottó képviselő (FIDESZ-KDNP) által benyújtott átmeneti intézkedésekről szóló kezdeményezése

2.1./ Szamosi Lóránt és Csorba Ottó FIDESZ-KDNP képviselők által benyújtott un. Átmeneti intézkedésekről” szóló javaslatokkal kapcsolatos előterjesztés és döntéshozatal

2.2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezése

1./ A 2014. évi idegenforgalmi szezon értékelése

1.1./a 2014. évi idegenforgalmi szezon rendőri feladatainak végrehajtásáról

1.2./a vizirendészeti feladatok ellátásáról

1.3./ a rendezvényekről beszámoló (Kálmán I. Kult. Központ)

1.4./a szezon turisztikai-vendégforgalom értékelése (Siófoki Fürdőegylet)  +  MELLÉKLET + MELLÉKLET 2

1.5./a Balaton-parti Kft. és a Siótour Kft. beszámolója (Galerius Fürdő)

1.6./ a városüzemeltetéssel kapcsolatos - a közterületek állapotát illetően – beszámoló,    valamint a  Városőrség beszámolója

3./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2014. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

4./ Költségvetési pót-előirányzati kérelmek – javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására

5./ Siófok Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési koncepciója

6./ A képviselő-testület 2015. I. félévi munkaterve

7/ Javaslat „A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről” szóló 14/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítására

8./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása   

9./ Siófok Kártya kedvezményrendszeréről döntés

10./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Belső ellenőrzési stratégiai terve a 2015-2018. évekre vonatkozóan és a 2015. évi belső ellenőrzési terv

11./ Tulajdonjog elismerési és fölhasználati szerződés módosítása a Siófok 4534 hrsz. ingatlan tekintetében      

12./ Döntés a Siófok belterület 12145 hrsz. alatti terület használatáról

13./ Döntés a Siófok belterület 5991 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos terhek átvállalásáról, az ingatlan tulajdonba adása esetére   

14./ Feladat-ellátási megállapodás kötése SNI feladatok ellátására a siófoki óvodákban

15./ Döntés Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Gondozási Központja között feladat- átadás-átvételről a központi alapellátási orvosi ügyelet tárgyában

16./ Vak Bottyán utcai zajvédő fal építésének felülvizsgálata

17./ Stadion beruházás folytatása      

18./ A képviselő-testület 2014. szeptember 18-án megtartott rendkívüli ülésén jóváhagyott 130/2014.(IX.18.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása      

19./ Beszámoló a „Csodálatos természet!” – Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban (TÁMOP-3.l.3-11/2-2012-0038) című projektről     

20./ A Siófok Holdinghoz tartozó gazdasági társaságok tevékenységének racionalizálása

21./ Szilveszteri parti a Fő téren    

22./Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. között 2012. szeptember 18-án létrejött megállapodás módosítása

23./ Autóbusszal végzendő helyi menetrend szerinti személyszállítás biztosítása  + MELLÉKLET + MELLÉKLET 2    

24./ A Nemzeti Erőforrás Bizottság által megállapított alapítványi támogatás átadásának jóváhagyása     

 25./ A Balaton-parti Kft. likviditási helyzetének rendezése

2014-11-13Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

 Orbánné Wald Marianna képviselő eskütétele


1./ Az  önkormányzat  „Szervezeti és Működési Szabályzatá” ról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítása, beleértve a képviselői indítványokat is teljeskörűen) (írásban, kiosztás) + melléklet

2./ Átmeneti intézkedésekre vonatkozó képviselői indítvány   (írásban, kiosztás) Indítvány tevők: Csorba Ottó és Szamosi Lóránt képviselők Fidesz-KDNP
+ átmeneti intézkedések előterjesztés

3./ Szavazatszámláló Bizottság választása az alpolgármester(ek) megválasztásához     

4./ Alpolgármester(ek) választása (titkos szavazással) (szóbeli és írásbeli előterjesztés is) alpolgármester(ek) eskütétele  e minőségükben

5./ Az alpolgármester(ek) illetményének, ill. tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása

6./ A bizottságok megválasztása 

7./A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tisztségviselőinek megválasztása    

8./ A Balaton-parti Kft. hitelszerződéseinek meghosszabbítása 

9./ Siófok Város Önkormányzatának részvétele az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú  „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázaton  

10./ A kéményseprő ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

11./ Egyebek

Zárt ülésen az önkormányzati SzMSz 19. § (1) a./ pontja értelmében:

1./ Városnapi kitüntetési ügyek

 

2014-10-22MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2014. október 12-ei választásáról

2./ Az önkormányzat „Szervezeti és Működési Szabályzatá” ról szóló 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

3./ Átmeneti Képviselő-testületi döntések

3./ Szavazatszámláló Bizottság választása az alpolgármester(ek) megválasztásához

4./ Alpolgármester(ek) választása (titkos szavazással) (szóbeli előterj.) alpolgármester(ek) eskütétele e minőségükben

5./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (szóbeli előterj.)

6./ Az alpolgármester(ek) illetményének, ill. tiszteletdíjának, valamint költségtérítésének megállapítása (szóbeli előterj.)

7./ A bizottságok megválasztása

8./ Árvízi védekezés (2014.09.13.- 2014.10.01.) során felmerült vis maior károk megtérítésének pályázata + melléklet

9./ Dr. Balázs Árpád volt polgármester végkielégítése

10./ Dr. Balázs Árpád volt polgármester szabadság megváltása

11./ Démuth Pál volt alpolgármester végkielégítése

12./ Démuth Pál volt alpolgármester szabadság megváltása

13./ Egyebek

2014-10-06Meghívó

1./ A jelenlegi képviselő-testület megbízási idején túlnyúló kötelezettség vállalás

2./ Az Állami Számvevőszék által végzett, Siófok Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének, utóellenőrzéséről készült számvevői jelentés tervezet

3./ Siófok Kártya kedvezményrendszerének bővítéséhez kapcsolódó feltételek módosítása     

4./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása  + táblázat 

5./”Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosítása

6./ Siófok, Vadvirág utca árvízkárok miatt tönkrement, balesetveszélyes csapadékvíz elvezető rendszer helyreállításához szükséges pénzügyi fedezet       biztosítása

7./ Siófok Kártyához biztosított okostelefonok  beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

2014-09-18Videó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./Tájékoztató a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófa-védelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről

2./ A Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a2013. január 1-től végzett tevékenységéről

3./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015 évi munkatervének véleményezése

4./ A Beach Club Kft.-vel hatályban lévő szerződés felmondása

5./ Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának teljesítéséről és az önkormányzat 2011-2014 közötti vagyongazdálkodásának értékelése, részletes jelentés az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről

6./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2014. I. félévi gazdálkodásáról       

7./ 2014. évi költségvetési előirányzatok módosítása – a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

8./Siófok város közigazgatási területén elhelyezett képfelvevők számának változásáról, a 145/2013.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat módosításával

9./  BAHART részvények vásárlása Balatonvilágos Község Önkormányzatától

10./Siófok Város Önkormányzata és a Konok- Hetey Művészeti Alapítvány meg állapodása művészeti hagyaték kiállításáról

11./ Háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási alapszerződés, valamint központi ügyeleti és üdülő orvosi ellátásra vonatkozó közreműködői szerződések megkötése, praxisátruházás miatt

12./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához  

13./ Szakszervezetek kérése

14./ Döntés a Siófok belterület 10101/2 hrsz. alatt nyilvántartott terület használatáról

15./ Siófok, Szent László utca, Munkácsy Mihály utca és Baross Gábor utca közötti szakasz profiljavítási munkái elnevezésű, TEUT 140000608U azonosító számú pályázat támogatási szerződés módosításának jóváhagyása

16./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása, átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása

17./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

18./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása

19./  A siófoki önkormányzat Gondozási Központ épületének energetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva- KEOP-2014-4.10.0/F ” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról - pontosítás

20./ Siófok, Diós tér 14. szám alatti, siófoki 83/4 hrsz.ú ingatlan értékesítése

21./ Siófok Kártya kedvezményrendszerének bővítése

22./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 16/1999.(V.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a népszavazásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

23./ Döntés a Strabag Vasútépítő Kft. által a Lepsény – Szántód- Kőröshegy közöttivasúti vonalszakasz átépítése során ideiglenes depóniák elhelyezéséhez szükséges ingatlanok bérleti szerződésének meghosszabbításáról

24./ Egyebek

2014-08-14MeghívóHirdetmény

1./ Javaslat a 102/2014.(VII.21.) számú , a Balaton-parti Kft. és a BFC Siófok Kft. közötti megbízási szerződés módosítása  tárgyában  hozott képviselő-      testületi határozat 2./ pontjának pontosítására

2./ Javaslat a 3/1994.(II.17.) sz. „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló önkormányzati rendelet módosítására

2014-07-03Videó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A Balatoni Hajózási  Zrt. jövőjével kapcsolatos önkormányzati stratégia meghatározása, illetve aktualizálása

2./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. II. félévi munkaterve

3./ A Siófok, Mártírok útja 5-7. számok közötti ingatlanok telekhatárán elhelyezkedő lakás értékesítése                     

4./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófok Kézilabda Club Kft. között, a siófoki9778 hrsz-ú, volt kenyérgyári ingatlanra kötött Üzemeltetési Megállapodás módosítása

5./ A BFC Siófok Kft. által TAO pályázat alapján megvalósított beruházás önrész biztosításának kérése az Önkormányzattól

6./ A Siófok, Bakony u. 2. sz. alatt található, Somogyi TISZK Baross Gábor Közép és Szakiskola épület tetőszerkezet alatti ragalja szerkezeti elemei felújításának támogatása

7./ Döntés a Strabag Vasútépítő Kft. által a Lepsény – Szántód - Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz átépítése során ideiglenes depóniák elhelyezéséhez szükséges ingatlanok bérbevételére megküldött ajánlatáról

8./ A Termofok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 2003. évben megkötött megállapodások felülvizsgálata

9./ A 2014. évi közbeszerzési terv módosítása  + melléklet

10./ A közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviselettel, valamint a lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatással kapcsolatos megállapodások

11./ A SIÓKOM  Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása

12./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

13./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolója + szakmai beszámoló

14./ Az önkormányzati tulajdonú balatoni partvédőművekben és azok mögötti szabad strandokon keletkezett vis maior károk megtérítésének

15./ Siófoki Kosársuli Egyesület TAO pályázati önrész biztosítása

16./ „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Siófokon” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról

17./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása + 1. melléklet  + 2. melléklet          

18./ Siófok Város közigazgatási területén személygépkocsi elhelyezésére vonatkozó kötelezettség pénzbeli megváltása összegének megállapítása 

19./ Döntés a Siófoki Közgyűjteményi Alapítvány megszüntetéséről

20./ A Pünkösdi szezonnyitót megelőző várakozási díj-fizetési kötelezettség felfüggesztésének jóváhagyása, valamint  javaslat a 14/2011.(V.13.), „A parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről” szóló önkormányzati rendelet módosítására

21./ „Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (I. ütem)” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról   

22./ „Közvilágítás korszerűsítése Siófokon (II. ütem)” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról

23./ A Nemzeti Erőforrás Bizottság által alapítványok részére megállapított támogatások kifizetéséhez képviselő-testületi jóváhagyás

2014-05-30Meghívó

1./ Helyi közösségi közlekedés támogatási igény benyújtásához szükséges képviselő-testületi határozat meghozatala a 21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján   +   melléklet

2014-05-22Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./  Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.07.) önk. rendelet módosítására

   • 1. melléklet
   • 2. melléklet
   • 3. melléklet
   • 4. melléklet
   • 5. melléklet
   • 6. melléklet

2./ A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.04.)önkormányzat rendelet módosítására javaslat az Alapvető Jogok Biztosának AJB-2688/2013. számú jelentése alapján       

3./ Az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat   
    • 1. melléklet
    • 2. melléklet
    • 3. melléklet
    • 4. melléklet

4./ Javaslat „A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről” szóló  14/2008. (V. 30.) sz. önkormányzati rendelet módosítására

5./ 2013. évi  közbeszerzési beszámoló

6./ Városkörnyéki üdülő orvosi ellátás finanszírozása

7./ A Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása

8./ Elvi üzleti terv a Siófokon megvalósítandó 4­ csillagos wellness szálloda létesítéséről, megtérüléséről

9./ Faapríték tüzelési program II. szakasza  + melléklet

10./ BAHART részvények vásárlása Badacsonytomaj Község Önkormányzatától

11./ A siófoki 5514 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése   +   melléklet

12./ Döntés a Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatásáról  +  melléklet

13./ A siófoki 069/7 hrsz. alatti ingatlan felajánlása Siófok Város Önkormányzata számára

14./ Döntés a siófoki belterület 10085/3 hrsz. alatt nyilvántartott terület használatáról

15./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítása

16./ A „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról- pontosítás  +  melléklet

17./ A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása

18./ Döntés a „Balaton vasúti megközelítése és kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítés” megjelölésű projekt megvalósításához a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra kötendő adásvétel tárgyában megküldött vételi ajánlatáról

     • melléklet
     • melléklet     • melléklet

19./ Aktuális ügyek

2014-04-10MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./  Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 2013. év vonatkozásában
      Felkészülés a 2014. évi idegenforgalmi szezonra

Előterjesztők:
     
Király Richárd, a Városi Rendőrkapitányság vezetője

Horváth László, a Balatoni Vizirendészeti Kapitányság vezetője

Dr. Baráth István, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője

Balogh Renáta, a Siotour Kft. ügyvezetője

Hoffmann Henrik, a Siófoki Fürdőegylet elnöke

Györkös Marianna, a KIKK igazgatója

Városőrség, városüzemeltetés szezonfelkészülés

2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
    - önkormányzat
    - KÖH
    - KIKK
    - BRTK Könyvtár
    - SVÓB
    - Gondozási Központ

3./ A 3/1994.(II.17.) sz., „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat   

4./ A többször módosított 33/1994.(IX.22.) sz., „A lakbérek megállapításáról” szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat

5./ Siófok Város Gondozási Központjának 2013. évi szakmai beszámolója     

6./ Siófok Város Gondozási Központjának Szakmai Programja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata  

7./ „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról (BFT)

8./ A Siófok, Fő téren található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása

9./ A Siófok, Jókai parkban található nyilvános illemhely bérlet útján történő hasznosítása

10./ Felterjesztés a  „Siófoki Rendőrkapitányság „kiemelt” kategóriába történő tipizálása” tárgyában

11./ Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására megállapított hozzájárulás 2014. évre vonatkozóan

12./ Siófok Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2013-as évről

13./ A polgármesteri, valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó szerződésekről tájékoztatás, valamint tájékoztatás a kedvezményes terembérleti szerződésekről (2013. szeptember – 2014. március)

14./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
        melléklet

15./ A temetkezési közszolgáltatás 2014. évi díjainak megállapítása
        meléklet

16./ A siófoki Városháza átköltöztetése új épületbe

17./ A 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
       táblázat

18./ „Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések” elnevezésű pályázat keretein belül a város közbiztonság szempontjából kiemelt területeire térfigyelő kamerák beszerzése

19./ Varjú állatállomány védettségének kivétele urbánus környezetből 

20./ Aktuális ügyek

2014-03-07MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

2014. 03. 06. Közmeghallgatás Siófok Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése tárgyában

2014-03-06MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./  Siófok Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet


1.1/ Az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján meghozandó határozat a költségvetés elfogadását megelőzően

1.2/ A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

2./ A Kapos Volán Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló

3./ Siófok Város Önkormányzata és a Kapos Volán Zrt. közötti elszámolási megállapodás 

4./ Rendeletalkotás Siófok Város közigazgatási határain belül kijelölt közterületeken életvitelszerűen tartózkodás jogellenességéről  

5./ A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról szóló 43/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

6./ 2014. évi közbeszerzési terv

7./ A 2014. évi bizottsági keret felosztása

8./ Ingyenes használati szerződés a Siófok, Hock János köz 2. sz. alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III és IV. számú irodahelyiségek vonatkozásában

9./ A Gondozási Központhoz tartozó térítési díjak megállapítása, a 12/2013. (IV. 02.)  „Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális  és gyermekvédelmi     ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról” szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének módosítására

10./ A Gondozási Központ Központi Orvosi Ügyeletének 2014. évi óradíjai

11./ Balatoni Vasas SE – MLSZ TAO pályázatán önerő biztosítása

12./ FIDO Bt. hosszú lejáratú bérleti szerződésének meghosszabbítása

13./ A Balaton-parti Kft. hitelszerződésének meghosszabbítása

14./ Döntés a Siófok külterület 091/11 hrsz. ingatlannal kapcsolatos kisajátítási eljárás  megindításáról.

15./A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008. (V. 30) önkormányzati rendelet módosítása

2014-02-06MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./  Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2./  Helyi Esélyegyenlőségi Program  (2013-2018)

3./ Ingyenes használati szerződés időtartamának meghosszabbítása a Siófok, Hock János köz 2. sz. alatt található társasház II. emeletén lévő VI. számú irodahelyiség vonatkozásában

4./ Döntés egyetértés megadásáról játékkaszinó működtetéséhez

5./ Szolgalmi jog alapítása a Siófok, Fő tér alatt elhelyezkedő mélygarázs vonatkozásában

6./ Budur Jánosnéval szemben fennálló követelés elengedése vagy bírósági úton történő érvényesítése

7./ A Kowax Kft. bérleti szándékának támogatása

8./ A siófoki 3787 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése

9./ Döntés Szentes Erzsébetnek, a Siófok, Fő u. 232. sz. alatti ingatlan bérleti díjából eredő tartozásának méltányosságból történő elengedéséről

10./ Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához szükséges szerződések megkötése (Révész Géza utcai stadion fejlesztése) 

11./ Döntés egyes beruházások elindításához pénzügyi fedezet biztosításáról   

12./ Dr. Balázs Árpád polgármester 2013. évről megmaradt szabadságáról vaó lemondás

13./ Démuth Pál alpolgármester 2013. évről megmaradt szabadságáról való lemondás

14./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

15./ SIÓ-FRUCT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben fennálló követelés elengedése      

16./ Siófok Város Önkormányzata 3/1994.(II.17.) sz., „Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről” szóló önkormányzati rendelet módosítására javaslat     

17./ „A menetrendszerű helyi autóbusz-közlekedés díjáról, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjáról” szóló 43/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása 

18./ A 2014. évben lebonyolítandó városi rendezvények

19./ Sirály Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben fennálló követelés elengedése   

20./ A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

21./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

22./ „Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pitypang tagóvodájának épületenergetikai korszerűsítése – önerő biztosítás”

2014-01-23MeghívóJegyzőkönyv

1./  Középiskolai védőnői körzetek átszervezése

2014-01-13MeghívóJegyzőkönyv

1./  Siófok Város Önkormányzatának adósság  átvállalásával kapcsolatos döntési javaslat

2013-12-12MeghívóVideó1Videó2Videó3Hirdetmény

1./ Siófok Város Képviselő-testülete 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására javaslat - költségvetési pót-előirányzati kérelmek

3./ A Településrendezési eszközök hatályosulása, módosításuk jogszabályi változása, valamint ezzel összefüggésben a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályinak megállapítása 

4./ Településfejlesztési döntés a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezetet beépítési előírásainak felülvizsgálata elindításáról

5./  Változtatási tilalom elrendelése –a Siófoki Viharjelző Obszervatóriumot magába foglaló telektömb Vt-9-z építési övezet beépítési előírásainak felülvizsgálata idejére (a változtatási tilalomról szóló rendelet megalkotása)

6./ A „Településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről” szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása, valamint ezzel összefüggésben a „Településképi véleményezési eljárás” c. önkormányzati rendelet módosítása

7./ A településen keletkező folyékony hulladék szállításának és ártalmatlanítását végző szolgáltatók kiválasztásáról és a díjtételek megállapításáról szóló 3/2002.(I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a tárgyban a jogszabályi előírásoknak megfelelő önkormányzati rendelet megalkotása  

8./ Döntés a sportról szóló új rendelet megalkotásáról

9./ „Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, a bölcsődés korú gyermeket nevelő családok támogatásáról, valamint a szociális igazgatásról” szóló 12/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

10./ Javaslat „Az önkormányzat vagyonáról” szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

11./ Az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 20/1995. (VI.22.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

12./ A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet  

13./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása

14./ A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet módosítására javaslat

15./ Bahart részvények vásárlása Révfülöp Nagyközség Önkormányzatától

16./ A siófoki 5075/A/61 hrsz. (Siófok, Bajcsy Zs. u. 110.) található ingatlan értékesítése

17./ Zamárdi egyszeri hozzájárulása a 2013. évi városkörnyéki üdülő-orvosi ellátáshoz

18./ Bakonyi Jánosné által felajánlott siófoki 5439 hrsz-ú ingatlanban lévő ½ tulajdoni részének az elfogadása

 19./ Szelhoffer László által felajánlott siófoki 5005 hrsz-ú ingatlanban lévő 540/8640 tulajdoni részének az elfogadása

 20./ A Kultúrált Közlekedésért Alapítvány által felajánlott siófoki 9900/2 hrsz-ú ingatlanban lévő 2691/11388 tulajdoni részének az elfogadása

 21./ A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásba történő visszalépés, a Társulás működési költségeihez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, és Balatonberény és Balatonfenyves települések Társulásból történő kilépésének jóváhagyása

22./ A Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlan kötött megállapodás módosítása

23./ Döntés a 2014. január 01- december 31. között időszakban a helyi személyszállítási közszolgáltatásról

24./ A KÖH 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve

25./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása

26./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

27./ A siófoki általános iskolák és gimnázium helyiségeinek bérbeadása során alkalmazandó bérleti díjak   

28./ Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla-hitel szerződéseinek megkötéséhez

29./ Döntés a lakhatás önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról

30./ Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciummal (DBHSZK) közszolgáltatási szerződés kötése
        melléklet

2013-11-14MeghívóVideó1Videó2Videó3Hirdetmény

1./ A 2013. évi idegenforgalmi szezon értékelése

2./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata ¾ éves gazdálkodásáról   
     melléklet  KÖH
     melléklet önkormányzat
     melléklet SVÓB
     melléklet BRTK
     melléklet KIKK
     melléklet Gondozási Központ

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítására javaslat - költségvetési pót-előirányzati kérelmek

4./  A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló, többször módosított 47/2007.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítására javaslat

5./ A távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása, a korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

6./ Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozó helyi rendelet megalkotása

7./ A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása

8./ Közbeszerzési feladatok ellátása     +  MELLÉKLET

9./ A Horgony utca 1. sz. alatti ingatlan eladása a Balatoni Hajózási Zrt. részére

10./ A Vásárcsarnok energetikai korszerűsítése      

11./ Döntés Konok Tamás festőművész művészeti hagyatékának birtokba vételéről és kiállításáról

12./ MEDINIUM-BAU Kft.-vel szemben fennálló követelés leírása

13./ Siófok város és Siófok Kiliti városrész nyilvános, díjmentesen használható wi-fi internet lefedő-hálózatának létesítése

14./ A Városi Óvoda és Bölcsőde 2013.-2014. évi munkaterve

15./ A Siófoki Kézilabda SE TAO pályázatához önrész biztosítása

16./  Beszámoló a „Csodálatos természet!”  - Természettudományi labor fejlesztése a Siófoki Perczel Mór Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3.-11/2-2012-0038) című projektről

17./ A „Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról

18./ A siófoki 5991 hrsz- alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) c. pontja alapján

19./ A Siófoki Bányász Sportegyesület támogatási ügye

20./ Döntés a Siófok Város Gondozási Központja és Balatonszabadi Község Önkormányzata között tervezett, orvosi ügyeleti teendőkkel kapcsolatos feladatátvállalási szerződés megkötéséről

21./ Egyebek

 

Zárt ülésen tárgyalandó napirendi javaslat az önkormányzati SzMSz 19. § (1) bek. a./ pontja értelmében:

1./ Döntés a 45 éves város jubileumi évi Városnapon kitüntetendőkről

2./ Döntés Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatásáról

2013-10-07MeghívóJegyzőkönyv

1./ „Siófoki parti sétány fejlesztése Siófok Város Önkormányzata által” elnevezésű pályázat benyújtásáról és a szüksége önerő biztosításáról

2./ Siófok Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

 

2013-09-26Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ 2013. évi pótelőirányzatok módosítása (Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása) 

2./ Siófok Város Önkormányzatának 2013. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló

   Beszámoló BRTKK    
   Beszámoló KIKK
   Beszámoló Gondozási Központ
   Beszámoló SVÓB
   Beszámoló önkormányzat
 

3./ Siófok város közigazgatási területén fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátáshoz, működéséhez a települési önkormányzatoktól hozzájárulás kérése 

4./ Döntés a Siófok 2. sz. Iskolával kötött megállapodás szerint Siófok Város Önkormányzata által, az OTP Bank Nyrt. közreműködésével néhai Sipos Gáborné részére folyósított munkáltatói kölcsön hátralékának elengedéséről

5./ A siófoki 5991 hrsz. alatt található ingatlan (kivett lakóház és udvar), mint állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adása az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §(2) c.) pontja alapján 

6./ A siófoki 6617/A/2 és 6617/A/3 hrsz. alatt található ingatlanok bérlet útján történő hasznosítása (volt gyermekkönyvtár) 

7./ A siófoki 9402/5 hrsz. alatt található ingatlan használatba adása 

8./ A BFC Siófok Kft.  által ,TAO pályázat benyújtásához önrész biztosításának kérése az önkormányzattól
     Melléklet

9./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítására javaslat 

10./ Javaslat a 14/2008.(V.30.) sz., „A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről” szóló önkormányzati rendelet módosítására                        

11./ Siófok Város közigazgatási területén elhelyezett képfelvevők helye  

12./ 2013. évi közbeszerzési terv módosítása                      

13./ Települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés

14./ Üzemeltetési koncepció elfogadása, kötelezettségvállalás – KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 kódszámú pályázathoz 

15./ A Siófoki Kézilabda Club Kft. részére kiszámlázott bérleti díj ügye    

16./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához    

17./ Tájékoztatás új vasúti megállóhelyek elnevezésére tett javaslatról

18./ Döntés a Siófok belterület 7459 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben a Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatt található ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelem előterjesztéséről

19./ I., Tájékoztatás a Polgármesternek, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az  önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben kötött szerződéseiről II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése helyiségek bérletével kapcsolatban 2013. április 01. – augusztus 31.-ig terjedő időszak vonatkozásában

 

20./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

21./ Önkormányzati kezességvállalás a Balaton-parti Kft. forgóeszköz-hitel és folyószámla hitel szerződéseinek meghosszabbításához    

22./ A siófoki 5075/A/61 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése

23./ Az önkormányzat tulajdonában álló AVE Zöldfok Zrt. részvényeinek apportálása a Balaton-parti Kft-be 

24./ SIÓKOM Kft. 50 %-os üzletrészének eladásához kapcsolódó döntések meghozatala

25./ Gondozási Központ alapító okiratának módosítása 

26./ Döntés a Siófok belterület 3778/34 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Siófok, Beszédes sétány 79-81. szám alatt található ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adására irányuló kérelem előterjesztéséről      

27./  Buszok beszerzése a helyi közösségi közlekedés megoldásához

28./ Aktuális ügyek

2013-09-12MeghívóJegyzőkönyv

1./ Siófok város helyi közösségi közlekedésének új koncepciója 2014. január 1.-jétől

2./ A Kaposvári Egyetemmel a siófoki 6752 hrsz-ú (volt Kodolányi Főiskola) ingatlanra kötött  használati  megállapodás módosítása

3./ Magyarország nemzeti emléknapjainak városi megünneplése

4./ Rendelet-tervezet a „150 éves fürdőért – a 45 éves városért” kitüntető cím adományozásáról

2013-08-21MeghívóJegyzőkönyv

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapdokumentumainak módosítása

2013-07-04Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./1./ Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról

1./2./ A Kapos Volán Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodás

2./ Siófok Város Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkaterve

3./ A településszerkezeti terv módosítása „A Balaton vasúti megközelíthetősége és kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” megnevezésű KÖZOP projekt megvalósíthatósága érdekében

4./ A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása „A Balaton vasúti megközelíthetősége és kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” megnevezésű KÖZOP projekt megvalósíthatósága érdekében (rendelet módosítás)   

5./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. II. félévi belső ellenőrzési munkaterve

6./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületével, valamint Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületével kötött Megállapodás módosítása

7./ Javaslat „A parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről” szóló 14/2011. (V.13.) önkormányzati rendelet módosítására

8./ Javaslat „A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló  4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelet módosítására

9./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Siófok Város Önkormányzata, valamint a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal közötti megállapodás jóváhagyása

10./A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás vagyonfelosztási szerződésének jóváhagyása

11./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Siófok Város Önkormányzata közötti, 6192 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó szerződés jóváhagyása

12./ Siófok Város Önkormányzata és Szőke Gyuláné közötti haszonbérleti szerződés megszüntetése        

13./ A 2013. évi közművelődési és amatőr sport támogatások átadásának jóváhagyása

14./ 2013. évi költségvetést érintő pót-előirányzati kérelmek (A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása)

15./ A Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása

16./ Döntés a Siófok belterület 10022/7 hrsz. alatt nyilvántartott,  természetben a Siófok, Napfény u. 5. szám alatt található terület használatáról

17./ A Termofok Kft. és a Balaton-parti Kft. összevonása

18./ A siófoki 3359/6 és a 3359/7 hrsz-ú ingatlanok apportálása a Balaton-parti Kft-be

19./ A Balaton-parti Kft. és a Bahart Zrt. közötti megállapodás jóváhagyása: Horgony u. 1. sz. alatti ingatlan eladása

20./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófoki Kórház - Rendelőintézet közötti lakáshasználati szerződés jóváhagyása

21./ Városkörnyéki üdülő orvosi ellátás finanszírozása

22./ Az óvodai ellátás költséghatékony megvalósítása telephely integrációval    

23./ A 2013. évi közbeszerzési terv módosítása
       melléklet

24./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

25./ A „Siófok Kártyáról” szóló 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet módosítása     

26./ AVE Zöldfok Zrt. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervével kapcsolatos kiegészítések, módosítások elfogadása

27./ Javaslat a kiírásra került KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú – komposztládák és járművek beszerzésére lehetőséget adó – pályázat Siófok, Zamárdi és Balatonvilágos települések által történő közös benyújtására

28./ Siófok Város Önkormányzatának részvétele az ÁROP-1.A.5/ ÁROP-3.A.2  kódszámú "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban/ KMR régióban számára" című pályázaton

29./ Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas SE közötti támogatási szerződés jóváhagyása

 

2013-05-30Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ 2012. évi közbeszerzésekről beszámoló

2./ A településszerkezeti terv módosítása – Az Aranypart menti tömbök „ellátó-helyei” területére vonatkozóan, valamint egyéb kisebb módosítások tárgyában

3./ A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása – Az Aranypart menti tömbök „ellátó-helyei” területére vonatkozóan, valamint egyéb kisebb módosítások tárgyában, valamint Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a változtatási tilalom elrendeléséről szóló – 20/2012.(VI.26.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése 

4./ Évközi beszámoló Siófok Város Polgármesteri Hivatala 2013. 01.-02. havi gazdálkodásáról    

5./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítására javaslat költségvetési előirányzatok módosítása

6./ „A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról” szóló 6/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítása 

7/ Siófok Város Önkormányzata és a Siófok Kézilabda Club közötti, a 9778 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodás 

8./ Kistelepülések könyvtári ellátása – megállapodás tervezet a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére

9./ Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 2013. július 1. napjától    

10./ Használati szerződés a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlan egy részére a Siófoki Állatvédő Alapítvány és Siófok Város Önkormányzata között  

11./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntető okiratának jóváhagyása

12./ A siófoki 3362/2 hrsz-ú ingatlan apportálása a Balaton-parti Kft-be

13./ Együttműködési megállapodás taxi állomáshelyek hasznosítására

14./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

15./ Siófoki déli tehermentesítő út megvalósításával kapcsolatos intézkedések

16./ A siófoki 6287 hrsz. alatt található ingatlan üzemeltetés útján történő hasznosítása (Fő téri nyilvános illemhely)

17./ Siófoki Kosársuli Egyesület támogatási kérelme

18./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje – intézményvezetői pályázat kiírása

 

2013-05-22Jegyzőkönyv

1. /  Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Pitypang tagóvodájának épület-energetikai korszerűsítése” pályázat, önerő biztosítása

2./ „Siófok Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról” szóló 9/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletének módosítására javaslat

2013-04-25Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Beszámoló a közbiztonság helyzetéről 2012. év vonatkozásában A 2013. évi idegenforgalmi szezonra való felkészülés feladatai

     Szezonfelkészülés rendőrség
     Szezonfelkészülés vízirendészet 
     Szezonfelkészülés Fürdőegylet
     Szezonfelkészülés Balaton-parti Kft
     Szezonfelkészülés Siotour Kft.
     Szezonfelkészülés KIKK
     Szezonfelkészülés városi közterületek             

2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének (költségvetési rendelet) módosítása
   • rendelet tervezet

    melléklet 1 - BRTKK
    melléklet 2 - Gondozási Központ
    melléklet 3 - KIKK
    melléklet 4 - SIOK
    melléklet 5 - PMH
    melléklet 6 - önkormányzat

3./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata  2012. évi gazdálkodásáról

    melléklet 1 - BRTKK
    melléklet 2 - Gondozási Központ
    melléklet 3 - KIKK
    melléklet 4 - SIOK
    melléklet 5 - PMH
    melléklet 6 - önkormányzat

4./ A parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011.(V.13.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

5./ Siófok Város ösztöndíjáról szóló 19/1993.(VII.22.) sz .önkormányzati rendelet módosítása

6./ A temetkezési közszolgáltatás2013. évi díjai és a temetőkről és a temetkezésről szóló 29/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Helyreigazítás:
A siófoki képviselőtestület 2013. április 25-i ülésén,  a temetkezési közszolgáltatás2013. évi díjai és a temetőkről és a temetkezésről szóló 29/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása című napirend pont tárgyalásakor tévesen hangzott el, hogy a városi temetőket üzemeltető vállalkozó az 5,4 százalékos inflációs rátát meghaladóan, 5,7 százalékkal emelné a temetői közszolgáltatás díját. A KSH adatai szerint az éves infláció mértéke 5,7 százalék volt 2012-ben, aminek megfelelően a javasolt díjemelés mértéke is ezzel egyezik meg.

A vállalkozó jelezte: a temetői közszolgáltatás díjait minden évben a hivatalos infláció mértékével megegyező arányban növelték, annál magasabb áremelést a társaság nem indítványozott.

7./ Multifunkcionális csarnok létesítése a volt kenyérgyár területén (9778 hrsz.)

8./ Kenyérgyári üzemi épület helyi védelem alól való kivonása –  a helyi építészeti és történeti értékek védelméről szóló 22/2005.(IV.29.) sz. rendelet módosítása

9./ Siófok Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése 2012. évről

10./ Siófok Város Önkormányzata és a Dr. Mikola Bt. közötti bérleti szerződés megszüntetése

11./ Használati szerződés a siófoki 9672/1/A/46 hrsz-ú ingatlan (Semmelweis u. 2.) vonatkozásában a települési és a nemzetiségi önkormányzat között

12./ A Horthy István emlékmű helyreállításával kapcsolatos, 150/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

13./ A civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatási szempontok felülvizsgálata

14./ Tájékoztatás az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában a polgármester, illetve a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó szerződésekről, továbbá a önkormányzati érdekeltségű helyiségek bérbeadásáról

15./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

16./ A Siófoki Nagystrand területén lévő „Spagetti Ház és Havanna Bár” vendéglátó egység 23 év határozott időtartamra korábban kötött szerződés módosítása

17./ Tájékoztatás a Somogy Megyei Kormányhivatal leveléről a települési hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás szabályozása tárgyában

18./ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012.(VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról (Bakony utcai strand melletti ingatlan)

         

2013-03-28Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005.(XI.16.) önkor-     mányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet megalkotása

2./ A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

3./ A települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása  

4./ Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

5./ Az óvodai felvétel helyi rendjéről és az óvodai felvételi körzetekről szóló helyi szabályozás megalkotása (korábbi önk. rendelet hatályon kívül helyezése)

6./ A Gondozási Központ Központi Orvosi Ügyeletének 2013. évi óradíjai

7./ Siófok Város Gondozási Központjának 2012. évi szakmai beszámolója

8./ 2013. évi közbeszerzési terv

9./ Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

10./ A Siófoki Nagystrand területén lévő „Renegade” vendéglátó egység 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

11./ A Siófoki Petőfi sétány területén lévő „La Riva” terasz 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

12./ A Siófoki Petőfi sétány területén lévő „Fun Bungee” terasz 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

2013-03-03MeghívóVideó1Videó2Videó3

2013-02-28Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megállapítása 
       • könyvvizsgálói jelentés 
       • költségvetési rendelet mellékletei
       • melléklet 1: önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege
       • melléklet 2: polgármesteri hivatal 2013. évi költségvetési mérlege
       • melléklet 3: BRTKK 2013. költségvetési mérlege
       • melléklet 4: Gondozási Központ 2013. évi költségvetési mérlege
       • melléklet 5: KIKK 2013. évi költségvetési mérlege
       • melléklet 6: Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2013. évi költségvetési mérlege

1.1/ Az Áht. 29. § (3) bekezdése alapján meghozandó határozat a költségvetés elfogadását megelőzően

1.2/ A 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása
                
2./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása, a kéményseprő-ipari közszolgáltatási kötelező igénybevételéről szóló 1/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követő hatályon kívül helyezése

3./ A köztisztaság és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogi szabályozásának a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálybalépése miatti átfogó felülvizsgálata

4./ Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról szóló 47/2005.(XI.16.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének módosításáról

5./ Siófok Város „Településképi véleményezési eljárás”-ról szóló helyi önkormányzati rendeletének megalkotása

6./ A Városőrség működéséhez szükséges rendőrséggel kötendő megállapodás jóváhagyása

7./ Javaslat Siófok Város  Önkormányzata új Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására

8./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) Szervezeti és Működési Szabályzatának  megalkotása

9./ Döntés az Aranypart menti tömbök „ellátó-helyei, valamint egyéb kisebb TRE módosításokkal kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről

10./ A 2013. évi sport finanszírozási elvek meghatározása

11./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje alapító okiratának módosítása

12./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéjében karbantartói létszám csökkentése

13./ Közterületek elnevezése

14./ „Siófok új tehermentesítő út létesítése” – KÖZOP- 3.5.0-09-00-2011-0012 kódszámú pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmánytervének elfogadása

15./ Siófok város helyi  közösségi közlekedésének felülvizsgálata és fejlesztési javaslata

16./ A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása a siófoki zsinagóga tetőszerkezetének, homlokzati felújítási munkálatokkal kapcsolatban

17./ A Siófoki Evangélikus Egyházközség kérelme az Evangélikus Templom és parókia felújítására vonatkozóan

18./A Siófoki Nagystrand területén lévő „FunBungee” gyorsétterem 17 év határozott időtartamra történő bérbeadása

19./ A Siófoki Nagystrand területén lévő valutaváltó (idegenforgalmi szolgáltató iroda) 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

20./ A siófoki 6741 hrsz-ú ingatlan (Thahoffer villa) felújítása, hasznosítása

21./ Siófok Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

22./ A 2013. évi bizottsági keret felosztására javaslat

23./ „A siófoki Galerius Fürdő energetikai korszerűsítése napkollektorok felhelyezésével” elnevezésű, KEOP-2012-4.10.0/A számú pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról

24./ „Épületenergetikai fejlesztés a Siófoki Óvoda épületén” elnevezésű, KEOP-2012-5.5.0/A számú pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról

25./ A siófoki 7452 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telekalakítási szándék elvi támogatása

26./ Tájékoztatás a polgármester, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozó szerződések, valamint a KIKK, SIOK által hasznosítható helyiségek bérbeadásáról

27./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

28./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

29./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 8/1995.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása

30./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állománya részére megállapítható juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására javaslat 

31./  Aktuális ügyek

2013-02-20Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Önkormányzatának adósság átvállalásával kapcsolatos döntési javaslat

2013-01-24Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozása Siójut és Balatonvilágos települések önkormányzatával

2./ A településszerkezeti terv módosítása – Kiliti- szőlőhegy vonatkozásában

3./ A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása – Kiliti-szőlőhegy vonatkozásában  (rendelet-módosítási javaslat)

4./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 247/2012.(XII.11.) Kormányrendelet alapján (rendelet módosítási javaslat)

5./ A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása

6./A Siófoki Nagystrand területén lévő Brownie és Lávakövi Pizzéria 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása a Naya-Naya Kft. részére

7./ A Siófoki Nagystrand területén lévő „Seven Corner” gyorsétterem 15 év határozott  időtartamra történő bérbeadása

8./ A Siófoki Nagystrand területén lévő „LaDonna” fagylaltozó 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

9./ Előzetes koncepció a Kálmán Imre Kulturális Központ által a 2013. évi turisztikai szezonban lebonyolítandó rendezvényekre

10./ Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás – Köböl Lászlóné bérlő – bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges pénzbeli térítésre fedezet biztosítása

11./ A Somogy Megyei Kormányhivatallal megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása

12./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő használati szerződés jóváhagyása

13./ A Somogy Megyei Perczel Mór Gimnáziumban természettudományi labor kialakítása (pályázat)

14./ A központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás módosítása

15./ A Siófoki Rádióklub gyűjteményének elhelyezése a volt városi könyvtár épületében

16./ Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Hajózási Zrt. közötti, a „Béke Jóságos Angyala” szobor felállításával kapcsolatos támogatási megállapodás jóváhagyása

17./ Tájékoztatás az AVE Zöldfok Zrt. átalakulásának (kiválással történő szétválásának) elhatározása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában

18./  Dr. Balázs Árpád polgármester  2012. évről megmaradt szabadságáról való lemondás

         Démuth Pál alpolgármester 2012. évről megmarad szabadságáról való lemondás

19./ Aktuális ügyek: utca átnevezés (Füst utca – Sándor utcára)

 

 

2012-12-12MeghívóVideó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Siófok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
     melléklet 1
     melléklet 2
     melléklet 3
     melléklet 4
     melléklet 5
     melléklet 6

2./ Siófok Város Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterv-tervezete

3./ Siófok Város 2012. évi turisztikai szezonértékelése

4./ A 2012. évi költségvetési előirányzatok módosítása

5./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

6./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

7./ Siófok Város Önkormányzatának a településen keletkező folyékony hulladékszállítását és ártalmatlanítását végző szolgáltatók kiválasztásáról és a díjtételek megállapításáról szóló, többször módosított 3/2002.(I.25.9 rendeletének módosítása 

8./ Siófok Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

9./ Siófok város településszerkezeti terve – Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2010.(XII.16.)számú határozatának a/2 pont szerinti
módosításának – 173/2012.(X.25.) számú  határozat szerinti – hatályon kívül helyezése

10./ Tájékoztatás a KEOP-1.1.1/2F/09-11 azonosító számú projekt 2. fordulójára benyújtott pályázatról

11./ Elvi döntés a Nővérszálló társasházzá alakításáról

12./Közterületnév változásokról döntés a 2012. évi CLXVII. Tv. 4. §-a alapján

13./ A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való ellátási szerződések jóváhagyása a támogató szolgáltatás, illetve a fogyatékkal élők nappali ellátására

14./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1. napjával való létrehozása a Magyarország helyi önkormányzatairól szól, 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján

15./ A közvilágítás korszerűsítésével összefüggésben keletkező megtakarítások miatti szerződésmódosítások

16./ 2013. évi Forint Folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása

17./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 13/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítása

18./ A 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

19./ A siófoki 9778 hrsz-ú ingatlan bérlet útján történő hasznosítása (Csiky G. utca 3.)

20./ A siófoki 9402/5 hrsz-ú ingatlan használatba adása

21./ A köztisztaságról szóló 24/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

22./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

23./ „A közterületek rendeltetésüktől eltérő célr történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló többször módosított 14/2008.(V.30.) rendeletének közterület rendeltetéstől eltérő használatának díjairól szóló 1. számú mellékletének módosítása

2012-12-11Jegyzőkönyv

1./ A Siófoki Integrált Oktatási Központ 2012. december 31-ei hatállyal, jogutódlással történő megszüntetése, a megmaradó önkormányzati feladatok   tekintetében a jövőbeni feladatellátás megszervezése

2012-11-29Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ Beszámoló Siófok Város Önkormányzata  2012. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról
     • melléklet: KIKK háromnegyed éves beszámoló
     • melléklet: BRTKK háromnegyed éves beszámoló
     • melléklet: SIOK háromnegyed éves beszámoló
     • melléklet: Gondozási központ háromnegyed éves beszámoló
     • melléklet: Önkormányzat háromnegyed éves beszámoló
     • melléklet: Polgármesteri hivatal háromnegyed éves beszámoló

2./ Beszámoló a katasztrófavédelmet érintő ez évi jogszabályi változásokról, a normaváltozásokból fakadó
     szervezeti és feladatrendszer módosulásáról, valamint a katasztrófavédelem által ez évben elvégzett munkáról

3./ A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben
     okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló többször módosított 14/2008. (V. 30.) sz. rendelet módosítására javaslat

4./ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokkal összefüggő
     új rendelet megalkotása

5./ A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló, többször módosított 47 /2007. (XII.14.) számú rendelet módosítására javaslat

6./ Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve 

7./ A siófoki 0297/63 hrsz-ú ingatlan tekintetében az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása

8./ A siófoki 9778 hrsz-ú ingatlan bérlet útján történő hasznosítása

9./ A Siófoki Nagystrand területén lévő Colorado Étterem 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása     

10./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

11./ A tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának  
       szabályairól szóló 16/2012.(V.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

12./ Javaslat a polgármester jutalmazására

2012-10-25Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./ A 2012. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Vízirendészeti beszámoló

Siófoki Rendőrkapitányság beszámolója

Városüzemeltetési beszámoló

Siotour szezonértékelése

Balaton-parti Kft szezonértékelése

Kálmán Imre Kulturális Központ szezonértékelője

2./  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat 

3./ A Balaton déli parti vasútvonal rekonstrukciójának előkészítése – Siófok, Vitorlás utcai útátjáró és a Siófok területén lévő második vágányú szakaszok tervezése –  vonatkozásában

4./ Törvényességi felhívás Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 215/2010.(XII.16.) sz. határozatára

5./Törvényességi felhívás Siófok Város építési szabályzatáról szóló 23/2005. (IV.29.) sz. rendeletének 1. sz. mellékletét képező tervlapon a Deák Ferenc sétány – 7457 hrsz-ú  közpark – 7451/1 hrsz-ú közút – 7488 hrsz-ú út által határolt telektömbre feljelölésre került változtatási tilalomra és Siófok Város Önkormányzatának változtatási tilalom elrendeléséről szóló 20/2012.(VI.26.) rendeletének 1. § (2) bekezdésére és 2. §-ának és 3. §-ának 7452 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rendelkezésire

6./ Járási hivatalok kialakításával összefüggő megállapodás

7./A Siófoki Nagystrand területén lévő Castello vendéglátó egység 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása

8../ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2013. évi fordulójához

9./ Aktuális ügyek

2012-09-26Videó1Videó2Videó3Jegyzőkönyv

1./Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

2./ Beszámoló az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

3./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására

4./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 40/2011.(XII.16.) rendelet módosítására javaslat

5./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

6./ Siófok Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi programja

7./  A siófoki köznevelési intézmények működtetése

8./ A Siófok Városgazdálkodási Holding megalakulása miatt Siófok Város Önkormányzata és a Termofok Kft., valamint a Siotour Kft. között fennálló szerződések módosítása

9./ A Balaton és Sió NKft.  v.a. szerződéses jogviszonyainak rendezése

10./ Siófok Város Önkormányzata által az OTP Nyrt. közreműködésével folyósított  helyi támogatásokkal kapcsolatos követelések elengedése

11./ A Balatonkiliti Református Egyházközség támogatása

12./ A Siófoki Református Egyházközség támogatása

 13./ Döntés az Ad Astra szobor rekonstruálásáról és a Mártírsirató szobor felújításáról

14./ Döntés Siófok Város Önkormányzata részvételéről az „Ágazati pályázat a  közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című pályázatban (EKOP-1.A.2.): Szálláshely- és vendégforgalom-nyilvántartó rendszer megújítása Siófok városában

15./ A siófoki 6741 hrsz-ú ingatlan (Thanhoffer villa) Balaton-parti Kft. használatába adása

16./ Személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása

17./ Partvédőművek helyreállítása és a partvédőművek előtti kőszórás rendezése

18./ Önkormányzati rendészeti szerve felállításáról elvi állásfoglalás

19./ Siófok, Petőfi sétány 2. sz. alatti ingatlan (Kodolányi János Főiskola által használt épület) hasznosítása

 20./ Elvi állásfoglalás az „Intelligens Siófok” koncepciójára vonatkozóan

21./ Stratégiai partnerségi keret-megállapodás jóváhagyása a megújuló HANGYA-2010.  Szövetkezettel

22./ I./ Tájékoztatás a polgármesternek, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az  önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben  kötött  szerződéseiről

           II./ A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése helyiségek bérletével kapcsolatban

23./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

24./ Aktuális ügyek

2012-07-05MeghívóHirdetményJegyzőkönyv

1./ A SIOK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2./ A SIOK Pedagógiai Programjának módosítása

3./ A SIOK Minőségirányítási Programjának módosítása

4./ Hulladékgazdálkodási konzorciumi döntések alapján szükséges döntések meghozatala  

 5./ A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében benyújtandó„ Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben” című, TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázat beadása,  a  pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala, dokumentumai aláírásának joga,  valamint a pályázatban résztvevő személyek bérköltségének biztosítása

6./ Siófok fürdőhellyé válásának 150. évfordulója méltó megünneplésének előkészítése

7./ Siófok Város Önkormányzata, mint partner szervezet részvétele a Dél-Kelet Európai Transznacionális Programban

 8./ Siófok Város Önkormányzata és a Siófok Kézilabda Club közötti, 9697/72 hrsz-ú, Sportcentrumra vonatkozó üzemeltetési megállapodás módosítása

 9./ Vagyonrendelet módosítására javaslat

10./  Vitorlás u. közúti aluljáró kialakítása

12/ Aktuális ügyek

SIOK óvodák helyi nevelési programja- tervezet

SIOK pedagógiai program- tervezet 2012

SIOK minőségirányítási program-tervezet 2012

SIOK SZMSZ tervezet 2012

2012-06-22MeghívóJegyzőkönyv

1./ Siófok Város Képviselő-testületének 2012. II. félévi munkaterve    

2./ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény vonatkozó rendelkezése értelmében helyi rendelet megalkotása változtatási tilalom elrendeléséről

3./ A közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő használatáról továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő közterületekben okozott értékcsökkenés megtérítéséről szóló 14/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítása

4./ Költségvetési előirányzatok módosítása, a 3/2012.(II.24.) , az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása

5./ Tájékoztatás a Kapos Volán Zrt. Siófoki Üzemigazgatóság 2011. évi tevékenységéről

6./ Javaslat a „parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről” szóló 14/2011.(V.13.) rendelet módosítására           

7./ A BFC Siófok Kft. kérelme a 4519/3 hrsz-ú ingatlanon jelzálog bejegyzésére

8./ Siófok Város Gondozási Központjáról, mint intézményfenntartó társulásról szóló  társulási megállapodás módosítása

9./ A SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központjáról, mint intézményfenntartó társulásról szóló társulási megállapodás módosítása

11./ Pályázat útján meghirdetett ingatlanok értékesítése

12./ A 2011. évi közbeszerzésekről beszámoló

13./ „Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása” elnevezésű DDROP-5.1.2/B-11 számú pályázat előkészítésének költségvállalása

14./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

16./ 2012. évi gyermek üdülő orvosi ellátás

17./ Siófok Város közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási szerződésének felmondása, új szerződés megkötése

18./ Döntés az Orosznyelvű Írók Nemzetközi Szövetsége által felajánlott szobor befogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

2012-06-04MeghívóJegyzőkönyv

 1./ A Gondozási Központ házi segítségnyújtásra vonatkozó működési engedélyének módosítása

2./ Balatonvilágos Község megyeváltási szándékának véleményezése

 3./ Van-i gyermekek balatoni rehabilitációs programjának támogatása

  

  

 

 

 

2012-05-24MeghívóVideó1Videó2Videó3HirdetményJegyzőkönyv

1./ A Coca-Cola Magyarország Kft.-vel korábban kötött bérleti szerződés módosítása (jogutódlás a bérlő személye tekintetében)

2./ Az Állami Számvevőszék által végzett, Siófok Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) készült számvevői jelentés

3./ Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi  feladatainak 2011. évi ellátásáról

4./ Siófok Város Gondozási Központjának Szakmai Programja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

5./ A Siófoki Bányász SE kérelme

6./ Elvi állásfoglalás közös Polgármesteri Hivatal kialakítására Nagyberény Község  Önkormányzatával

7./Kerékpárút-fejlesztés” elnevezésű, KÖZOP-3.2.0/c-08-11. számú pályázat előkészítésének költségvállalása

8./ Siófok, Szépvölgyi u. 2. sz. alatti Beszédes József Általános Iskola és  Speciális Tagozat tornacsarnokában a parkettaburkolat felújításának költségvállalása

9./ Siófok, Széchenyi utcai óvodában foglalkoztató kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

10./ Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje dolgozói létszám bővítése

11./ SIOK Alapító Okirat módosítása (Balatonvilágos csatlakozása okán)

12./ Helyi autóbusz közlekedés normatív támogatása a 2012. évben

13./ A parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. V.13.)

14./Együttműködési megállapodás a települési és a nemzetiségi önkormányzat között

15./ SIOK, Vak Bottyán János Általános Iskola udvarának bérbeadása

16./ Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Egységének létszámcsökkentése

17./ Siófok Város Kórház – Rendelőintézete TIOP pályázatok forrása fedezetének meghatározása

18../ Aktuális ügyek

 

 0000-00-00

0000-00-00MeghívóVideó1Videó2Videó3

0000-00-00

0000-00-00Meghívó

0000-00-00

0000-00-00Meghívó

0000-00-00Meghívó

0000-00-00MeghívóJegyzőkönyv